BiH

Zahtjev za inspekcijski nadzor

Visoka škola iz Mostara ima osam studijskih programa i jednog zaposlenog

06/12/2019

Agencija BiH zahtijeva da se izvrši uvid u izvođenje nastavnog procesa ustanove i zakonitost izdatih diploma

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH provodi istraživanje o broju stalno zaposlenog nastavnog osoblja u akademskoj 2018/2019. godini na svim visokoškolskim ustanovama u BiH, a cilj je provođenje Bolonjskog i procesa akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH.

Iz prikupljenih podataka od nadležnih institucija, kako je obrazloženo u saopćenju Agencije, uočljivo je da neke visokoškolske ustanove u BiH imaju alarmantno mali broj stalno zaposlenog nastavnog osoblja u odnosu na broj studijskih programa i propise nadležnih obrazovnih vlasti u BiH kojima se reguliše broj stalno zaposlenih nastavnika.

Kao primjer navodi se Visoka škola UNION u Mostaru, kojoj je Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta HNK, prema podacima CIP-a, izdalo Dozvolu za 4. oktobar 2018. godine. Ta ustanova je osnovana u akademskoj 2018./2019. godini, a javno je objavila informaciju o promociji prve generacije diplomanata u akademskoj 2019./2020. godini.

Ustanova je dostavila Agenciji podatak da ima stalno zaposlenog jednog nastavnika na neodređeno vrijeme, a u akademskoj 2018./2019. godini Visoka škola UNION u Mostaru je izvodila osam studijskih programa.

S tim u vezi, Agencija BiH zahtijeva da nadležno Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta HNK, odnosno Prosvjetna inspekcija HNK izvrši hitan uvid u ispunjenost Uredbom propisanih kriterija, standarda i normativa u visokom obrazovanju u HNK, s posebnim naglaskom na broj stalno zaposlenih nastavnika.

Također, Agencija BiH zahtijeva da se izvrši uvid u izvođenje nastavnog procesa ustanove i zakonitost izdatih diploma, te očekuje da o rezultatima navedenog nadzora bude informisana javnost, navodi se u saopćenju Agencije.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.