BiH

Čuvari rijeka BiH

Vlada FBiH mora što hitnije preći sa riječi na djela – rijeke ne damo!

06/11/2020
Foto: Deutsce Welle

Čuvari rijeka i dalje insistiraju i zahtijevaju konkretna podzakonska i zakonska rješenja kako bi se rijeke spasile što hitnije

U Bosni i Hercegovini (BiH) je planirana izgradnja preko 400 malih hidroelektrana (MHE) na više od 250 vodenih tokova. Ovi projekti uništavaju živi svijet oko rijeka i u rijekama – privredu sela i biodiverzitet naših rijeka kao jednog od najvrjednijih prirodnih bogatstava BiH., saopćeno iz grupe Čuvari rijeka BiH.

Šira javnost je spoznala da MHE ne doprinose nikakvom širem javnom interesu, već isključivo bogaćenju pojedinaca iz finansijsko-političkih klanova i zato je nužno što hitnije obustaviti daljnju gradnju, a preispitati sve do sada izdate dozvole!

Dugogodišnja borba za rijeke i uticaj javnosti su doprinijeli da je Predstavnički dom Federacije BiH u junu ove godine napokon donio Zaključak o zabrani izgradnje MHE i o reviziji već dodijeljenih dozvola. Ovim Zaključkom je dat rok Vladi FBiH da postupi po istom i pripremi podzakonske i zakonske akte za zabranu dalje gradnje.

Vlada FBiH u ovom roku nije poduzela ništa. Progres je napravljen tek sredinom oktobra kada su se Čuvari rijeka sreli na sastanku sa premijerom Novalićem i predstavnicima nadležnih federalnih ministarstava. Na tom sastanku Vlada FBiH je dala obećanje su da će se početkom novembra izjasniti o zahtjevima Čuvara rijeka koji su dostavljeni Vladi FBiH za izmjene zakonskog okvira u nadležnosti Vlade FBiH radi realizacije Zaključak Parlamenta o zabrani gradnje MHE koju je 23. juna izglasao Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Do današnjeg dana podrška se svodi na riječi i obećanja premijera i nadležnih. Čuvari rijeka i dalje insistiraju i zahtijevaju konkretna podzakonska i zakonska rješenja kako bi se rijeke spasile što hitnije. Dok čekamo – još jedna rijeka krvari, Ugar. Ako se ta građevinska pošast ne zaustavi, na samom Ugru će biti izgrađeno ukupno sedam hidroelektrana. Cijela rijeka će završiti u cijevima. A Ugar je samo jedna od rijeka na kojima se u ovom periodu intenzivirala gradnja MHE – uprkos izričitom stavu najvišeg zakonodavnog tijela u FBiH.

Predstavnici grupe Čuvari rijeka iz cijele BiH su se danas okupili na rijeci Ugar da apeluju na Vladu FBiH da što prije krene u konkretne radnje zaštite rijeka od MHE, saopćeno je.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.