Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Jelka Milićević

Vlada FBiH najavila smanjenje oporezivanja plaća

milicevic

Kada su u pitanju zakoni o doprinosima i porezu na dohodak, ministrica kaže da se oni zapravo odnose na svakog stanovnika u Federaciji na određen način

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je na današnjoj sjednici u Sarajevu Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, kao i izmjene još tri važna zakonska rješenja i to o računovodstvu i reviziji, o doprinosima te o porezu na dohodak.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić nakon sjednice pojasnio je da su ključne stvari danas definirane kada je u pitanju jedna od tačaka iz Reformske agende a tiče se unapređenja poslovnog okruženja.

Istaknuo je da se problem pojavio kod uvođenja “one stop shopa”, ali danas je i to riješeno, tvrdi federalni premijer, usaglašavanje potrebnih zakona s odlukama Ustavnog suda.

Napomenuo je da je danas utvrđen Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca koji uređuje kriterije i postupak utvrđivanja reprezentativnosti, ovlaštenja, postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti i druga pitanja značajna za ovaj postupak.

– Radi se o zakonu čije je donošenje predviđeno Zakonom o radu iz 2016. godine. Upravo reprezentativnost je važna tema ovih dana te je donošenje ovog zakona put ka zatvaranju tog procesa – dodao je premijer.

Govoreći o današnjoj sjednici dopremijerka i ministrica finansije Jelka Milićević kazala je da će ova četiri važna zakona biti razmatrana na sjednici parlamenta i svi se tiču unapređenja poslovnog okruženja.

Kada su u pitanju zakoni o doprinosima i porezu na dohodak, ministrica kaže da se oni zapravo odnose na svakog stanovnika u Federaciji na određen način.

Rad na zakonima bio je dugotrajan, dodaje ministrica, jer je njihov cilj bio da se unaprijedi poslovno okruženje, rasteretiti privrednike, stvoriti preduvjete za veća zapošljavanja i sniženje troškova rada, ali istovremeno ne ugroziti budžetske fondove te penzionere i korisnike zdravstvene zaštite.

– Dvije godine smo pratili šta se događa kod poslodavaca, korisnika i šta se dešava s javnim prihodima te smo konstatirali da imamo povećanje direktnih i indirektnih poreza najmanje sedam posto godišnje. To je stvorilo preduvjete za sniženje zbirne stope doprinosa na plate – pojasnila je.

Osnovna novina u Zakonu o porezu na dohodak je što su prije postojale tri stope poreza i to nulta za plate do 700 KM, 10 posto za plate od 700 do 1.500 KM i 20 posto na plate iznad 1.500 KM, sada će nulta stopa poreza na dohodak biti na plate do 800 KM, a 13 posto na ostale plate.

Kada su u pitanju porezni zakoni koji zahtijevaju primjenu od početka poreznog perioda, odnosno kalendarske godine, za početak njegove primjene utvrđen je rok 1. januara 2020. godine.

Na pres-konferenciji nakon sjednice Vlade obratio se i dopremijer i ministar rada i socijalne politike koji je za naglasio da donošenje Nacrta zakona o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca predstavlja nastavak radne reforme.

Cilj je unaprijediti slobodno organiziranje sindikata i udruženja poslodavaca, omogućiti osnivanje saveza i udruženja te unaprijediti socijalni i ekonomski dijalog u cilju zaključenja kolektivnih ugovora.

Nacrt zakona je upućen u redovnu proceduru kako bi bila pribavljena mišljenja kantonalnih skupština te organiziran dodatni krug konsultacija sa socijalnim partnerima i svim drugim zainteresiranim udruženjima građana.