za narednih 14 dana

Vlada FBiH o koronavirusu: Kantonima izdata nova naredba, stižu oštrije mjere?

Cijeli dan pada jaka kiša u Sarajevu
09.12.2021., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Cijeli dan pada jaka kisa u Sarajevu, a mereorolozi upozoravaju na mogucnost novih poplava. Photo: Armin Durgut/PIXSELL

Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog štaba FMZ-a

Vlada Federacije BiH je na sjednici u četvrtak u Mostaru usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji covid-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 13. decembra te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 16. decembra kao dana početka njihove primjene.

Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog štaba FMZ-a, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Preporučuje se vladama kantona, da u skladu s epidemiološkom situacijom na području kantona, procjeni rizika, kao i dokumenta „Javnozdravstveni kriteriji za prilagodbu javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu covid-19” uvedu Pravilo cijepljen/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona i o istom izvijeste Krizni štab FMZ-a.

Krizni štab FMZ-a zadužen je da prati epidemiološku situaciju na području Federacije BiH, kao i uvođenje i provođenje Pravila cijepljen/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona, te ukoliko ocijeni potrebu predlaganja jedinstvenih mjera na području Federacije BiH u vezi Pravila VPT o tome izvijesti Vladu FBiH radi donošenja mjere.

Krizni štab FMZ-a je zadužen da, prije isteka roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi dostavi prijedlog novih.

Ovaj štab će zaključke sa sjednice, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim stožerima, kantonalnim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8. janura 2021. godine, Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je u četvrtak donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U danas prezentiranoj informaciji Kriznog štaba FMZ-a je, uz ostalo, navedeno da je u 49. sedmici, u odnosu na prethodnu, zabilježen blagi pad sedmičnih indikatora, osim ukupnog broja hospitaliziranih pacijenata. Na bolničkom liječenju trenutno je 571 oboljelih od covid-19, od kojih je 34 na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Od ukupnog broja hospitaliziranih, 87,2 posto su necijepljeni i nepotpuno cijepljeni. U protekloj sedmici zabilježeno je 108 smrtnih slučajeva zbog covid-19.

Na razini Federacije BiH tjedna incidenca iznosi 103,5 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih tjedan dana najviša je zabilježena u Posavskom, Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom i Zapadnoherecegovačkom kantonu.

Prema najnovijim podacima, dosad je u FBiH dano 1.017.625 cjepiva protiv covid-19, od čega se na prvu dozu odnosi 530.346 (29,45 posto), na drugu 473.657 (26,30 posto), te na treću 13.622 (0,76 posto).

Uzimajući u obzir dinamiku distribucije varijanti virusa koje izazivaju zabrinutost, spor proces i nedovoljan obuhvat imunizacijom protiv covid-19, kao i propuste u kontinuiranom i dosljednom pridržavanju mjera za prevenciju i kontrolu infekcije, koje se naročito očekuje u prazničnom razdoblju krajem godine, Krizni štab FMZ-a procijenio je da je prijetnja zdravlju opće populacije visoka, navodi se u priopćenju.