BiH

“Zbog izuzetnih rezultata poslovanja”

Vlada FBiH počastila direktora Terminala (SDA) i njegovog zamjenika (HDZ) s dvije prosječne plaće

25/03/2021

Radnicima nema nagrade. Slaven Zeljko na čelo Terminala došao kao savjetnik Lidije Bradare. Kako posluje Operator – Terminali Federacije?

Vlada Federacije BiH objavila je odluku po kojoj daje prethodnu saglasnost Skupštini “Operatora – Terminali Federacije” za donošenje odluke o dodjeli nagrade članovima Uprave društva, a to su Hermedin Zornić (SDA) kao predsjednik Uprave i Slaven Zeljko (HDZ) kao član Uprave “za izuzetne rezultate poslovanja, i to u iznosu dvije prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH.

Piše: A. DUČIĆ

Riječ je o federalnom javnom preduzeću, koji, prema podacima iz izvještaja Ureda za reviziju FBiH, u 2020. imao planirane prihode od 3.497.000 KM. Za radnike, ovom Vladinom odlukom nije bilo nikakve stimulacije, odnosno nagrade.

Slaven Zeljko, koji je predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Mostar je od decembra 2018. godine vršilac dužnosti člana Uprave preduzeću „Operator – Terminali Federacije“. Prošle godine su on i Zornić od Vlade FBiH dobili pune mandate na četiri godine.

Prema ranijem pisanju CIN-a, Odluku o izboru Zeljke kao v.d. člana Uprave na ovu funkciju donijela je Vlada Federacije BiH iako on nije prošao konkursnu proceduru za ovu poziciju jer je privremeno imenovan na godinu dana pa nisu postojali nikakvi kriteriji pri njegovom zapošljavanju.

Njegovo jedino radno iskustvo prije toga bilo je mjesto savjetnika u Domu naroda Federalnog parlamenta gdje je kako piše CIN, također nezakonito savjetovao tadašnju predsjedavajući Lidiju Bradaru (HDZ).

Treba podsjetiti da je Zakonom o naftnim derivatima u FBiH propisana taksa za uspostavu rezervi naftnih derivata, koja je namjenski prihod Operatora – Terminali FBiH. Ona je primjerice u 2018. godini, prema izvještaju federalnih revizora, iskazana u iznosu od 8.796.153 KM.

Namjena utroška prikupljenih sredstava definirana je Odlukom Vlade FBiH o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih na osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata Taksa se plaća u visini od 0,01 KM po litru naftnih derivata, a obveznici uplate su energetski subjekti koji se bave prometom naftnih derivata na malo i kupac koji naftne derivate koristi za pretvaranje u toplotnu ili mehaničku energiju i posjeduje internu stanicu za snabdijevanje goriva ili u tehnološkom procesu proizvodnje.

Ured za reviziju institucija u izvještaju za 2019. i 2020. godinu ustanovio je da taksu za uspostavu rezervi naftnih derivata „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo nije realizovao za nabavku rezervi naftnih derivata, kako je to predviđeno Zakonom o naftnim derivatima u FBiH, već su sredstva deponovana na računima korisnika.

Odlukom Vlade FBiH o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih na osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za namjenski utrošak sredstava, pored ovog društva, zaduženo je i Ministarstvo energije, industrije i rudarstva.

Prema prezentiranim izvještajima, od donošenja Zakona je, zaključno sa 31. 12. 2018. godine, prikupljeno 38.329.540 KM, a Operator je uložio 1.063.200 KM u osiguranje tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta i 353 KM u kontrolu kvaliteta rezervi naftnih derivata, dok u nabavku naftnih derivata, ugovaranje osiguranja rezervi i nabavku i izgradnju novih skladišta nije bilo izdvajanja.

Kada je riječ o kapitalnim projektima, prošle godine otvoren je terminal u Živinicama, a prema najavama Uprave Terminala Federacije završetkom izgradnje naftnih terminala u Blažuju će se moći smjestiti 66 miliona litara, a u Bihaću 20 miliona litara goriva, najavljuje Zornić. Oba terminala trebala bi se izgraditi do kraja 2021. godine.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.