BiH

Vlada FBiH zagovara ravnopravnost žena putem gender odgovornog budžetiranja

29/11/2015

U okviru reforme javnih finansija, Vlada Federacije BiH provodi inicijativu za uvođenje gender odgovornih budžeta (GOB) putem programskih budžeta utemeljenih na rezultatima.

Tako je Federalno ministarstvo finansija na temelju postojeće rodne neravnopravnosti ove godine uključilo zahtjeve za GOB u Nacrt Zakona o izvršavanju budžeta Federacije BiH za narednu godinu.

– Vlada vodi računa o spolnoj strukturi, te stalno zagovaramo kroz projekte i transfere da kategorija žena kao poduzetnica i aktivnih učesnica u nevladinom sektoru bude ravnomjerno raspoređena – izjavila je federalna ministrica finansija Jelka Milićević za Fenu.

Tvrdi da žena nije više na marginama društva navodeći da žene u Federaciji vidi kao ravnopravne članove zajednice.

To se prepoznaje, ističe Milićević, putem Gender Centra FBiH, određenih ministarstava, te u oblastima kulture, izdavaštva i poduzetništva.

– Federalno ministarstvo finansija, u suradnji s Gender Centrom BiH nastoji da u narednom budžetskom ciklusu osigura nastavak rada na uvođenju GOB kao i da proširi ovu inicijativu na veći broj budžetskih projekata, te ojača kapacitete budžetskih korisnika za potpunu primjenu programskog budžeta temeljenog na rezultatima, uključujući i načela rodne ravnopravnosti – istakla je pomoćnica direktorice Gender Centra FBiH Vikica Šunjić za Fenu.

Dodala je da se principi ravnopravnosti spolova nastoje uključiti u budžet Federacije BiH radi kreiranja budžetskih programa koji daju najbolje rezultate u prioritetnim oblastima potrošnje i doprinose smanjenju rodnog dispariteta.

Pri tome se koristi GOB kao jedan od instrumenata postizanja utvrđenih ciljeva makroekonomske i fiskalne politike u Federaciji BiH.

– U okviru zakona o hraniteljstvu i javne politike koja prati ovaj zakon istaknuta je činjenica gender odgovornog budžetiranja imajući u vidu činjenicu da su žene u najvećem broju slučajeva hranitelji. Za to su kroz zakonska rješenja predviđene naknade, kojima se želi pohvaliti rad žena – kazao je pomoćnik ministra za socijalnu dječiju zaštitu Miroslav Jurešić za Fenu.

Stupanjem na snagu ovog zakona, predviđena je naknada od 209 KM po zbrinutoj osobi.

– Kada steknemo određene preduvjete dugoročniji cilj nam je da se razvije tzv. profesionalno udomiteljstvo, koje bi u znatnoj mjeri išlo naruku ženama – naveo je Jurešić.

Osim Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta vodi računa o uvođenju gender odgovornih budžeta.

– Podrška ženama poduzetnicama jedan je od 11 projekata ovog ministarstva. Ukupno je 400.000 KM grantova obezbijeđeno za firme, u kojima su žene vlasnice, direktorice ili osnivači radi promicanja ženskog poduzetništva – rekao je federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić za Fenu.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.