BiH

Sarajevo

Vlada Federacije BiH danas o cijeni plina

13/03/2019

BH Gas d.o.o. Sarajevo uputilo je zahtjev za povećanje cijene...

Vlada Federacije BiH će se, na današnjoj sjednici koja je počela u Sarajevu, izjasniti o predloženoj Odluci kojom ne daje saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa, nakon što je u januaru 2019. godine privredno društvo BH Gas d.o.o. Sarajevo uputilo zahtjev za njeno povećanje. Bit će razmatrana i informacija o daljem postupanju vezano za tu odluku.

Na prijedlog Federalnog zavoda za programiranje razvoja, koji se prethodno konsultirao s Federalnim ministarstvom finansija, drugim institucijama na nivou FBiH, kantonima i Savezom općina i gradova FBiH, na dnevnom redu je i Prijedlog uredbe o izradi indeksa razvijenosti u FBiH.

Članovi Vlade će razmatrati Strategiju upravljanja dugom za razdoblje 2019. – 2021. godina, čiji su ciljevi osiguranje sredstava za finansiranje vladinih potreba (servisiranje obveza postojećeg duga i finansiranje razvojnih projekata), uz prihvatljive troškove i rizike u srednjem i dugom roku, kao i razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira.

Federalno ministarstvo kulture i sporta informirat će Vladu o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za 2018. godinu, a Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta o utrošku ovih sredstava za 2017. godinu, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.