BiH

Vlada Kantona Sarajevo prodaje hotel Igman

02/06/2016

Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanoj sjednici donijela Odluku kojom je zadužila Kantonalnu agenciju za privatizaciju da, u ime KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo, preduzme sve potrebne radnje u vezi prodaje Hotela “Igman” s pripadajućim zemljištem. Prodaja će se izvršiti metodom neposredne pogodbe, po početnoj cijeni od 5.000.000 KM, koja je utvrđena u skladu s Odlukom Nadzornog odbora preduzeća “ZOI ‘84” OSC d.o.o. Sarajevo o prodaji Hotela “Igman” u postupku male privatizacije, prenosi bh. novinska agencija Patria.

Ponuđač koji ponudi najveću cijenu bit će proglašen pobjednikom po Javnom pozivu. Pristigle ponude ispod utvrđene početne cijene neće se razmatrati, niti vrednovati. Ponuđači su dužni dati pismenu izjavu da će u objektu obavljati hotelsko-ugostiteljsku ili sportsko-rekreativnu djelatnost.

Komentari