BiH

Usaglašavanje

Vlada KS dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji MUP-a KS

10/03/2022
Ilustracija

Pored unutrašnjih organizacionih jedinica sistematizirani su i Policijsko odjeljenje Rajlovac, Policijsko odjeljenje Srednje i Policijsko odjeljenje Bjelašnica i Igman

Vlada Kantona Sarajevo danas je na redovnoj sjednici dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

Razlog zbog kojih je pripremljen prijedlog teksta ovog pravilnika je usaglašavanje s drugim zakonskim i podzakonskim rješenjima.

Kako bi se na efikasan način osiguralo vršenje poslova iz nadležnosti rada osnovnih organizacionih jedinica Uprave policije, utvrđene su osnovne organizacione jedinice: Ured policijskog komesara, Sektor uniformisane policije, Sektor kriminalističke policije, Sektor za policijsku podršku, Sektor za pravne, kadrovske poslove i analitiku, Sektor za materijalno-finansijske poslove, Jedinica za profesionalne standarde, Policijske uprave (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići i Trnovo, Vogošća, te Ilijaš).

Kada su u pitanju osnovne organizacione jedinice izmjene su pretrpile Policijske uprave, jer ih je ranije bilo sedam i bile su označene brojevima od 1 do 7. U predloženoj organizaciji uspostavljeno je osam policijskih uprava kojima su vraćeni nekadašnji nazivi s oznakom općine na području koje djeluju – saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

U saopćenju se navodi da je procijenjeno da će ova izmjena naziva policijskih uprava biti svrsishodna, te da će omogućiti građanima, pravnim osobama i drugim organima i organizacijama ostvarivanja prava i obaveza shodno djelokrugu rada i teritorijalnoj nadležnosti policijskih uprava. Pored toga, došlo je do razdvajanja sedme policijske uprave na Policijsku upravu Vogošća i Policijsku upravu Ilijaš.

Pored unutrašnjih organizacionih jedinica sistematizirani su i Policijsko odjeljenje Rajlovac, Policijsko odjeljenje Srednje i Policijsko odjeljenje Bjelašnica i Igman.

Prilikom uspostavljanja ovakave unutrašnje organizacije uzeti su u obzir bitni parametri kao što su analiza, stanje i procjena stanja kriminaliteta, javnog reda i mira, saobraćaja i ostalih oblasti policijskog rada, broj stanovnika, geografski položaj i teritorija, objekti i sjedišta institucija od posebnog značaja s aspekta sigurnosti (ambasade, vjerski objekti, sjedišta državnih institucija, obrazovne institucije, dvorane i stadioni za održavanje javnih manifestacija, itd.).

U pojedinim organizacionim jedinicama predloženom sistematizaciom došlo je do određenog povećanja broja policijskih službenika, kao i promjene u strukturi činova, na način da je predloženim pravilnikom došlo do značajnog povećanja broja policijskih službenika u Upravi policije – navodi se u saopćenju.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.