BiH

Vlada KS dala saglasnost za imenovanje direktora srednjih škola

18/06/2015

Vlada Kantona Sarajevo danas je dala saglasnost Školskom odboru Javne ustanove Četvrta gimnazija da se Elvir Korjenić, profesor fizičke kulture, imenuje za direktora škole.

Također su dali saglasnosti školskim odborima javnih ustanova Željeznički školski centar, Srednjoj školi poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti i Srednjoj školi za saobraćaj i komunikacije da se za direktore imenuju Ibro Čebrić, Suad Alić i Mirsada Šahbegović.

Vlada KS-a nije dala saglasnost za imenovanje Vahida Mulića na poziciju direktora Osnovne škole “Kovačići”, jer predloženi kandidat ne ispunjava zakonske uvjete za imenovanje te je naložila Školskom odboru da poništi javni konkurs i provede proceduru izbora i imenovanja u skladu sa zakonskim i podzakonksim aktima iz ove oblasti.

U nastavku osme sjednice Vlada KS-a danas je donijela zaključak kojim se Kantonalnom tužilaštvu KS dodjeljuju na korištenje bez naknade poslovni prostori u vlasništvu Kantona, u ulicama Lužani-Hamze Ćelenke br. 38 i Jahijela Fincija br. 26 u Općini Ilidža, radi čuvanja i odlaganja arhivske građe.

Vlada je donijela zaključak o prihvatanju Informacije o održavanju i rekonstrukciji javne rasvjete na području Kantona Sarajevo, a poslove održavanja javne rasvjete na području svih devet općina do kraja ove godine vršit će KJKP “Park”.

U slučaju većeg obima kvarova na javnoj rasvjeti i nemogućnosti da ih otkloni, ovo preduzeće može angažirati podizvođača radova uz saglasnost Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS-a, saopćila je Press služba KS-a.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.