BiH

FUCZ

Vodostaj na brani HA Modrac jutros viši u odnosu na ranija mjerenja

11/06/2022

Kako se još navodi u izvještaju Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) o stanju na području Federacije BiH, načelnik Općine Čelić proglasio je, na prijedlog općinskog štaba, stanje prirodne nesreće od poplava i klizišta na području općine Čelić

Vodostaj na brani HA Modrac u Tuzlanskom kantonu, jutros u 7 sati, bio je 198,87 m.n.m. (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata, nivo je viši za 49 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 5,00 m3/s.

Kako se još navodi u izvještaju Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) o stanju na području Federacije BiH, načelnik Općine Čelić proglasio je, na prijedlog općinskog štaba, stanje prirodne nesreće od poplava i klizišta na području općine Čelić.

U Zeničko-dobojskom kantonu, na području općine Žepče, došlo je do plavljenja podvožnjaka uslijed jučerašnjih padavina. Tom prilikom tri putnička vozila zaglavila su u vodi. Vatrogasna jedinica je vršila izvlačenje vozila, pola kolovozne trake je i dalje pod vodom i vrši se ispumpavanje.

U općini Maglaj zabilježeno je, uslijed većih padavina, izlijevanje rijeke Bočinje na području mjesnih zasjednica Gornja Bočinja i Rakovac. Rijeka se ubrzo povukla, a na lokalnom putu ostalo je nanosa šljunka i drveća. Ekipe na terenu rade čišćenja puta. Put je otežano prohodan, zabilježeno je plavljenje nekoliko kuća.

Zbog poplava, izazvanih nevemenom praćenim kišom i vjetrom, Štab civilne zaštite proglasio je, na vanrednoj sjednici, stanje prirodne nesreće za područje općine Tešanj. Jutros je održana nova vanredna sjednica Štaba na kojoj su utvrđene nove aktivnosti, u toku su radnje na otklanjanju posljedica prirodne nesreće i prioritetnim uspustavama komunikacije te čišćenje objekata i javnih površina. Nisu prijavljena klizanja tla. Ostale općine na području tog kantona nisu imale vanredne intervencije.

Na osnovu meteorološke prognoze, izdate od Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja.

– Na većini hidroloških stanica prognozira se blagi porast vodostaja, na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH. Značajniji porast očekuje se na slivovima Sane, Usore i Spreče. Bujični vodotoci na kojima može doći do povećanja vodostaja u ovom periodu su na području sliva rijeke Sane. Za narednih tri do pet dana prognozira se vanredno hidrološko stanje posebno na području gornjeg i srednjeg toka rijeke Sane, donjeg toka rijeke Usore i gornjeg toka rijeke Spreče – navodi se.

Podsjećaju da se, obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja, odnosi na područje općina Sanski Most, Ključ, Tešanj, Usora, Doboj Jug te Živinice.

Sugeriše se nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu sa ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuje se pojačan oprez.

– Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo, koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama obzirom na moguće povećanje dubina i brzine toka vode u rijekama te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) provesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od poplava po njih i njihova materijalna dobra – navodi se, među ostalim, u posljednjem izvještaju Federalne uprave civilne zaštite.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.