Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Stevo Muminović

Vrhovni sud RS potvrdio oslobađajuću presudu za zločine u Vlasenici

stevo muminovic
Foto: BIRN BiH
Stevo Mumović ispred zgrade Okružnog suda u Istočnom Sarajevu

U obrazloženju prvostepene presude je navedeno kako Okružno javno tužilaštvo nije dokazalo postojanje oružanog sukoba između Armije BiH i Vojske RS u maju 1992., budući da je VRS formirana 12. maja te godine

Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Stevo Mumović oslobođen optužbi da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Vlasenici u maju 1992. godine, potvrdio je za Detektor njegov advokat Goran Dragović.

Okružni sud u Istočnom Sarajevu početkom februara ove godine oslobodio je Mumovića odgovornosti za zločine počinjene u Vlasenici, a na ovu presudu je Okružno javno tužilaštvo uložilo žalbu, koju je Vrhovni sud odbio kao neosnovanu.

Tužilaštvo je žalbu izjavilo zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom da se prvostepena presuda ukine, predmet vrati na ponovno odlučivanje ili da se presuda preinači u osuđujuću. Branilac optuženog je u odgovoru na žalbu predložio da se ona u cijelosti odbije kao neosnovana i potvrdi prvostepena presuda.

Mumović je oslobođen optužbi da je u Vlasenici u maju 1992., zajedno s četiri pripadnika Stanice javne bezbjednosti Vlasenica, došao do pritvorske prostorije koja se nalazila u prizemlju zgrade policije, u kojoj je bilo nezakonito zatvoreno najmanje 12 civila bošnjačke nacionalnosti, te je dvojicu od njih počeo tući, nanoseći im tjelesne i duševne patnje.

Oslobođen je odgovornosti i da je 2. maja 1992., zajedno s još jednim policajcem, došao do jedne kuće u Vlasenici i vlasniku naredio da krene s njima kako bi dao izjavu, zatim su ga tukli gumenim palicama, kundacima automatskih pušaka i rukama, a premlaćivanju su se pridružila još dvojica pripadnika rezervnog sastava policije.

U obrazloženju prvostepene presude je navedeno kako Okružno javno tužilaštvo nije dokazalo postojanje oružanog sukoba između Armije Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske (VRS) u maju 1992., budući da je VRS formirana 12. maja te godine, kao i da konkretno krivično djelo mora biti počinjeno za vrijeme rata.

Vijeće Vrhovnog suda je, nakon razmatranja žalbe, utvrdilo da odlučne činjenice koje se tiču oružanog sukoba i radnji optuženog u fizičkom zlostavljanju u vezi s tim sukobom nisu dokazane, pa tako ni da je Mumović počinio krivično djelo “ratni zločin protiv civilnog stanovništva”.

“Sud pravilno polazi od toga da optužba nije dokazala postojanje oružanog sukoba na području Vlasenice u vrijeme izvršenja krivičnog djela. Od ovog pitanja zavisi mogućnost uspostavljanja uzročno-posljedične veze sa radnjama koje se optuženom stavljaju na teret i na kraju, ako bi se utvrdilo da ih je preduzeo, pravna ocjena krivičnog djela”, navodi se u drugostepenoj presudi, u koju su novinari Detektora imali uvid.