BiH

visoko sudsko i tužilačko vijeće

VSTV nastavio sa imenovanjem dodatnih sudija dok čeka analizu o njihovoj potrebi

24/06/2021

Na sjednici održanoj 19. maja ove godine, nakon Izvještaja Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini o institutu dodatnih sudija, VSTV je donijelo zaključak da se napravi sveobuhvatna analiza o potrebi dodatnih sudija, kako bi se znao broj starih neriješenih predmeta i kako bi se napravila sistematizacija dodatnih sudija na osnovu starih predmeta

Tokom drugog dana zasjedanja Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) imanovalo je novog glavnog tužioca Okružnog tužilaštva u Banjoj Luci, kao i redovne ali i dodatne sudije u Republici Srpskoj i Federaciji, o čemu su članovi posebno raspravljali.

Tokom imenovanja dodatnog sudije u Kantonalnom sudu u Sarajevu članovi VSTV-a su raspravljali s obzirom da od ranije postoji problem imenovanja dodatnih sudija, a u ovom slučaju se diskutovalo i o činjenici da je predložen kandidat koji je trenutno na funkciji redovnog sudije.

Sanela Gorušanović-Butigan je kazala da su predložena dva kandidata koji trenutno rade krivične predmete, a u Kantonalnom sudu u Sarajevu postoji potreba za redovne sudije, piše BIRN BIH.

“To je sud sa jako velikim brojem starih predmeta. Vrijeme je da zauzmemo zaključak, mi od konkursa do konkursa imamo probleme. Nismo donijeli zaključak za ukidanje dodatnih sudija”, rekla je ona.

Berina Alihodžić je podsjetila da su se dogovorili da će napraviti analizu o potrebi dodatnih sudija i da bez toga ne mogu prekinuti imenovanja.

Na sjednici održanoj 19. maja ove godine, nakon Izvještaja Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini o institutu dodatnih sudija, VSTV je donijelo zaključak da se napravi sveobuhvatna analiza o potrebi dodatnih sudija, kako bi se znao broj starih neriješenih predmeta i kako bi se napravila sistematizacija dodatnih sudija na osnovu starih predmeta.

Izvještaj Misije OSCE-a u Bosni i Hecegovini o institutu dodatnih sudija pokazuje da dodatne sudije umjesto starim, kako bi trebalo, bave se novim predmetima, nerijetko im se produžava mandat uprkos lošim ocjenama rada, dok VSTV, prema Izvještaju, suprotno zakonu, ne vrši procjene i ne poštuje odluke predsjednika sudova, što je potencijalna prijetnja nezavisnosti sudstva.

Članica Vijeća Željka Radović je problematizirala i činjenicu da se za dodatne sudije prijavljuju kandidati čiji je mandat dvije godine, a već su na poziciji redovnih sudija, koja funkcija je, kako je rekla “doživotna”.

Za četiti dodatna sudija danas je produžen mandat.

Pred članovima VSTV tri kandidata za glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci su iznijeli svoje programe rada, a nakon glasanja za ovu poziciju izabran je Zoran Bulatović, koji je bio na funkciju vršioca dužnosti.

U svom programu rada Bulatović je istakao plan rješavanja neriješenih predmeta i rokove i dodao da postoji “hronični” nedostatak tužilaca. On je u svojim ciljevima naveo da će unaprijedit efikasnost i djelotvornost rada, smanjiti dužinu trajanja predmeta, smanjiti broj uvaženih žalbi, kao i povećati broj predmeta za organizirani kriminal i korupciju.

Upitan o prekršajnim prijavama protiv građana i činjenici da su građani prijavili policiju u predmetu “Dragičević”, tužilac je kazao da su sve istrage otvorene i na njima se radi te da imaju dva tužioca koji su određeni u taj rad.

Osim imenovanja glavnog tužioca, na sjednici su imenovani Milka Vaselić, na mjesto zamjenice glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, Sead Žerić, na mjesto zamjenika glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci, te sudije Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, Okružnog suda u Doboju i Osnovnog suda u Višegradu.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine imenovane su sudije u Vrhovnom sudu FBiH, Kantonalnom sudu Sarajevo i Tuzli, Općinskom sudu u Visokom, Goraždu, Čapljini, Zenici, Zavidovićima i Gračanici.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.