BiH

Završen proces eksproprijacije za izgradnju Sarajevske zaobilaznice

27/07/2017

U Općini Novi Grad Sarajevo, u srijedu, 26. jula, potpisan je sporazum o isplati naknade
građevinskoj firmi ŽGP za eksproprijaciju dijela zemljišta koje je bilo neophodno za izgradnju kružnog toka na spoju sa ulicom Safeta Zajke.

Time su riješeni imovinsko-pravi odnosi koji su bili prepreka za dovršetak radova na posljednjoj dionici Sarajevske zaobilaznice koja će povezivati kružni tok u Briješću sa ulicom Safeta Zajke, i koja će, nakon što bude završena omogućavati direktno uključivanje na koridor 5-c iz još jednog pravca.

Eksproprijaciju zemljišta zajednički su finansirali Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i Općina Novi Grad Sarajevo.

Finansijska sredstva na ime naknade za zemljište građevinskom preduzeću ŽGP bit će
isplaćena u narednih sedam dana, kada će se steći uslovi za ulazak u posjed nekretnina, odnosno dovršetak izgradnje ove saobraćajnice koja bi tebala biti puštena u funkciju u oktobru ove godine.

Također, preduzeće ŽGP dobilo je od općinske službe urbanizma potrebne saglasnosti za dislokaciju objekata koji su se nalazili na trasi saobraćajnice i njihova izgradnja već je u toku.

Time će biti omogućeno da ova firma nastavi raditi na istoj lokaciji na dijelu zemljišta, koje nije bilo predmet eksproprijacije.

Izgradnja posljednje dionice Sarajevske zaobilaznice je od izuzetne važnosti za glavni grad BiH i općinu Novi Grad.

LOT 2c će omogućiti puno bolju unutargradsku komunikaciju, je će, pored podvožnjaka u Buča Potoku na 6. transverzali i nadvožnjaka kod Hidrogradnje na
12. transverzali, koji imaju samo po dvije kolovozne trake, biti treći prolaz preko ili ispod željezničke pruge, koja dijeli općinu Novi Grad na dva dijela.
Sam LOT 2C imat će isti kapacitet obzirom da će biti izgrađene četiri kolovozne trake iznad pruge.

Njime se uduplava kapacitet saobraćajnica koje povezuju dva dijela općine, jer će se iz ulice Safeta Zajke preko LOT-a 2c i kružnog toka u Briješću ostvarivati veza sa LOT-om 2b i Stupskom petljom.

Općina Novi Grad već je naručila izradu projektne dokumentacije za povezivanje Lot-a 2c i devete transverzale pa će nakon dovršetka ovih velikih projakata uključivanje na koridor 5-c biti omogućeno već sa Alipašinog Polja i ulice Džemala Bijedića.

Izgradnja Lot-a 2c finansira se sredstvima Evropske investicijske banke i OPEC Fonda, a
koštat će oko 10 miliona konvertibilnih maraka. Implementator projekta je Javno preduzeće Ceste Federacije BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.