BiH

Porazan izvještaj

Zdravstvo u Sarajevu u 2020. bilo prepušteno samo sebi: Evo šta kažu nalazi revizora

21/07/2021

U 2020. godini funkciju ministra obavljala su dva ministra (Amela Sofić i Rusmir Mesihović) i dva privremena vršioca funkcije ministra (Draško Jeličić i Jasna Agić). Trenutno funkciju ministra obavlja Haris Vranić, koji je imenovan 5. 1. 2021. godine

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo u teškoj pandemijskoj 2020. godini umnogome ne doprinijelo da zdravstvena situacija bude još teža nego što je bila. Drugačije se ne može tumačiti najnoviji revizorski izvještaj o radu ovog mininistarstva za prošlu godinu.

Ministarstvo, kako su naveli revizori, nije sačinilo i Vladi Kantona dostavilo Prijedlog plana i programa mjera zdravstvene zaštite za područje Kantona Sarajevo i Prijedlog odluke o mjerilima za osiguranje elemenata standarda za investiciono ulaganje i investiciono i tekuće održavanje, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti za 2020. godinu.

Piše: A. DUČIĆ

Kako su utvrdili revizori, navedeno nije u skladu sa članom 13. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim je predviđeno da spomenuta akta utvrđuje i donosi Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva. Sama situacija na čelu Ministarstva zdravstva bila je u najmanju ruka konfuzna.

U 2020. godini funkciju ministra obavljala su dva ministra (Amela Sofić i Rusmir Mesihović) i dva privremena vršioca funkcije ministra (Draško Jeličić i Jasna Agić). Trenutno funkciju ministra obavlja Haris Vranić, koji je imenovan 5. 1. 2021. godine.

Kakos u naveli revizori, Ministarstvom su u 2020. godini rukovodila dva ministra i dva vršioca funkcije ministra, a u periodu od 16. 7. 2020. godine do 26. 8. 2020. godine nije imalo ministra kao potpisnika dokumenata.

-Navedeno, osim što ima rizik pri obavljanju redovnih poslova i zadataka Ministarstva, indirektno utiče i na rad javnih zdravstvenih ustanova Kantona, nabavku lijekova i drugo, s tim što je rizik posebno povećan u vrijeme pandemije COVID-19. – ustanovili su revizori.

S obzirom na to da su kapitalni transferi planirani isključivo na osnovu zahtjeva javnih zdravstvenih ustanova u kojima su iskazane njihove potrebe za opremom ili rekonstrukcijom, revizori su samo mogli zaključiti da Ministarstvo nije obezbijedilo adekvatan osnov za planiranje investicionih ulaganja u zdravstvenu djelatnost.

Nadalje, Ministarstvo nije realizovalo 12.709.341 KM ili 60 posto odobrenih sredstava. Nerealizovana sredstva se najvećim dijelom odnose na planirane, a nerealizovane kapitalne transfere u iznosu od 12.307.173 KM i tekuće transfere od 340.921 KM, iz razloga što nije ostvareno kreditno zaduženje Kantona Sarajevo planirano za realizaciju kapitalnih transfera i zbog umanjenja tekućih transfera putem izvršenih preraspodjela sredstava
Kapitalni transferi Ministarstva planirani su Budžetom Kantona za 2020. godinu u iznosu od 9.880.100 KM, a Izmjenama i dopunama Budžeta Kantona povećani su na 15.952.222 KM. Nakon izvršenih preraspodjela ukupna raspoloživa sredstva Ministarstva su iznosila 16.042.955 KM. Realizacija kapitalnih transfera iskazana je u iznosu od 3.735.882 KM

Konstatovali su i da zaključenim ugovorima, kao ni internim aktima Ministarstva, nije definisan način provođenja nadzora nad namjenskim utroškom sredstava, kao ni način kontrole zaprimljene dokumentacije o provedenim postupcima javne nabavke i realizaciji zaključenih ugovora.

-Za praćenje aktuelne situacije i poduzimanje mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane koronavirusom, te za organizaciju i koordinaciju rada zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika, kao i davanje preporuka shodno razvoju trenutne situacije, ministrica zdravstva Amela Sofić je 5. 2. 2020. godine imenovala Krizni štab Ministarstva, od ukupno deset članova. Izmjene u sastavu članova Kriznog štaba Ministarstva izvršene su 28. 2. 2020. godine, 10. 4. 2020. godine, 14. 7. 2020. godine i 4. 9. 2020. godine. Za vršiteljicu dužnosti predsjednice Kriznog štaba 2. 11. 2020. godine imenovana je Anisa Bajramović, do povratka Aide Pilav sa bolovanja. Krizni štab Ministarstva je 4. 11. 2020. godine uputio Vladi Kantona i Ministarstvu zahtjev za razrješenje i imenovanje novog sastava Kriznog štaba, iz razloga što je Skupština Kantona zaključkom obavezala Vladu da formira novi saziv Kriznog štaba. Konstatovali smo da Vlada Kantona nije postupila u skladu sa ovim zaključkom. Stari saziv Kriznog štaba nastavio je obavljati utvrđene poslove i zadatke do kraja 2020. godine. Novi saziv Kriznog štaba imenovan je rješenjem ministra od 7. 1. 2021. Godine – stoji u revizorskom izvještaju.

Ministarstvo je 8. 7. 2021. godine dostavilo komentar na Nacrt izvještaja o finansijskoj reviziji za 2020. godinu. Dostavljena dokumentacija koja se odnosi na utvrđivanja rokova za provođenje aktivnosti na realizaciji Plana restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu i dati komentar u vezi s navedenim prihvaćen je i inkorporiran u Izvještaj. Komentar u vezi s angažovanjem izvršilaca po ugovorima o djelu inkorporiran je u Izvještaj, ali nije značajno uticao na dati nalaz i preporuku. Komentari nisu uticali na dato mišljenje.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.