Međunarodni dan

Žrtve seksualnog nasilja u konfliktu moraju imati pristup odgovarajućim reparacijama

New Project – 2022-06-19T133535.737

Podsjećaju da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija istaknuo u svom posljednjem izvještaju UN-ovom Vijeću sigurnosti o seksualnom nasilju povezanom sa konfliktima, nedovoljan napredak postignut u izdavanju reparacija

Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u konfliktima, a iz Ureda rezidentne koordinatorice UN-a u Bosni i Hercegovini podsjećaju da, budući da BiH obilježava 30. godina članstva u UN-u, sva relevantna tijela moraju osigurati odštetu i rehabilitaciju za preživjele seksualnog nasilja počinjenog tokom konflikta i djecu rođenu iz djela silovanja u tom periodu. To je neizostavni dio procesa ozdravljenja društva.

Generalna skupština UN-a proglasila je 2015. godine Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u konfliktima zbog razmjera ovog zločina širom svijeta, a to nije relevantno samo za države koje trenutno proživljavaju konflikte, već i na one koje se bore s naslijeđem prošlog nasilja jer su posljedice takvih zločina trajne za preživjele i za društvo.

Razmjeri tog groznog zločina, kako se navodi u saopćenju, tokom konflikta u Bosni i Hercegovini doveli su do toga da Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju prepozna seksualno nasilje kao oružje rata i etničkog čišćenja. Seksualno nasilje uglavnom je bilo usmjereno na žene i djevojke, ali i muškarce i dječake.

– Procjenjuje se da je više od 20.000 žena, djevojaka, muškaraca i dječaka bilo podvrgnuto seksualnom nasilju, a broj je vjerojatno mnogo veći. Što se tiče svih sukoba, nikada nećemo znati tačan broj žrtava – neke su ubijene, a mnogi preživjeli zbog traume i stigmatizacije nikada ne bi progovorili – naglašavaju iz UN u BiH.

Neki gradovi u Bosni i Hercegovini, dodaje se, jezivo su povezani sa sistemskim, masovnim seksualnim nasiljem. Neshvatljivo je da se preživjele i dalje zapostavlja, dehumanizira i stigmatizira, a da se i dalje veličaju ratni zločinci. Vlasti na svim razinama moraju odati počast sjećanju na žrtve i preživjele, ali i osigurati reparacije.

Ugovorna tijela Ujedinjenih nacija za ljudska prava, ističe se, izdala su preporuke BiH da osigura pristup pravdi i reparacije za žrtve seksualnog nasilja počinjenog tokom sukoba devedestih, a ta tijela uključuju Odbor protiv mučenja, Odbor za uklanjanje diskriminacije žena, Odbor za ljudska prava, Odbor za ekonomska, socijalna i kulturna prava.

– Ipak, gotovo 30 godina nakon završetka konflikta, većina preživjelih nije dobila pravdu ni odštetu, te nastavljaju živjeti s fizičkim i psihičkim posljedicama neopisivih zločina koje su pretrpjeli. Djeca rođena iz silovanja počinjenog tokom konflikta su također suočena sa stigmatizacijom i nizom prepreka – naglašavaju iz UN u BiH.

Podsjećaju da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija istaknuo u svom posljednjem izvještaju UN-ovom Vijeću sigurnosti o seksualnom nasilju povezanom sa konfliktima, nedovoljan napredak postignut u izdavanju reparacija.

– Preživjeli koji su tražili pravdu suočili su se s nepojmljivim mukama. Neprihvatljivo je da se onima koji su pokrenuli pravni postupak za odštetu u entitetu Republika Srpska nalaže da plate sudsku taksu ako izgube postupak, a to podrazumijeva oduzimanje imovine, uključujući i socijalnih davanja – ističu iz UN u BiH.

Posebni izvjestilac UN-a za promicanje istine, pravde, reparacija i garancija neponavljanja Fabian Salvioli, izrazio je zabrinutost da ova situacija produžuje stigmatizaciju i ekonomsku marginalizaciju preživjelih, navodi se u saopćenju Ureda rezidentne koordinatorice UN-a u BiH.