Vijesti

telefonska sjednica

Blokade ovaj put nije bilo: Zasjedalo Vijeće ministara i usvojilo jednu tačku

29/11/2021

Ova sjednica je prva unazad mjesec i po na kojoj je neka tačka usvojena

Vijeće ministara BiH, na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici, utvrdilo je Prijedlog međunarodnog sporazuma između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropske unije (EU), s druge strane, o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizon Evropa – Okvirni program za istraživanje i inovacije.

Ova sjednica je prva unazad mjesec i po na kojoj je neka tačka usvojena.

Prijedlog ranije dogovorenog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu Bosne i Hercegovine u daljnju zakonom previđenu proceduru, a za potpisnicu je predložena ministrica civilnih poslova.

Predsjedništvu BiH je također predloženo da s danom potpisivanja tog sporazuma odobri njegovu privremenu primjenu, a do okončanja postupka ratifikacije.

Vijeće ministara BiH na taj način potvrđuje kontinuitet učešća u programu EU-a za istraživanje i inovacije od 2009. i stvara uslove za primjenu tog sporazuma kojim je EU omogućio naučno-istraživačkim organizacijama iz BiH da učestvuju u Programu Horizon Evropa od njegovog početka, 1. januara 2021., i iskoriste svoj istraživački i inovacijski potencijal.

Evropska unija će potpisati ugovore s pravnim licima iz Bosne i Hercegovine kojima su odobreni projekti u konkursnoj proceduri tokom 2021.

Bosna i Hercegovina je za učešće u tom programu osigurala plaćanje ulazne karte koja će u 2021., prema procjenama EU-a, iznositi 1.545.120 eura, s tim da će dio biti finansiran iz fonda IPA.

Horizon Evropa je sedmogodišnji program EU-a, nasljednik programa Horizont 2020 u kojem je Bosna i Hercegovina učestvovala kao pridružena zemlja u periodu trajanja programa od 2014. do 2020.

Riječ je o ključnom programu finansiranja EU-a za istraživanje i inovacije s budžetom od 95,5 milijardi eura. Program, među ostalim, finansira istraživanja o klimatskim promjenama, pomaže u dostizanju ciljeva održivog razvoja UN-a, povećava konkurentnost, olakšava saradnju i jača uticaj istraživanja i inovacija na razvoj, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.