Crna hronika

Ukinuta oslobađajuća presuda Mladenu Ždrali

05/10/2015

Vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Apelacionog odjeljenja Suda BiH otpremilo je 8. septembra rješenje od 27. augusta, kojim je uvažena žalba Tužilaštva BiH, te je ukinuta prvostepena presuda u predmetu Mladen Ždrale i određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH, saopćeno je danas iz Suda BiH.

Prvostepenom presudom od 17. februara optuženi Mladen Ždrale je oslobođen optužbe za krivično djelo ubistvo i krivično djelo izazivanje opće opasnosti.

U skladu sa odredbom člana 189. stav 1. ZKP BiH, optuženi Ždrale je oslobođen obaveze da nadoknadi troškove ovog krivičnog postupka.

Protiv navedene presude žalbu je blagovremeno izjavilo Tužilaštvo BiH i to zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja žalbu uvaži i pobijanu presudu ukine, te odredi održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem Suda BiH.

Apelaciono vijeće je 27. augusta održalo javnu sjednicu na kojoj je tužilac ukratko izložio žalbu, a branilac optuženog odgovor na istu.

Optuženi se u svome izjašnjenju saglasio sa navodima branioca. Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama žalbenih navoda, Apelaciono vijeće je donijelo ovu odluku, saopćeno je iz Suda BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.