Crna Gora postavila čvrste temelje za narednu fazu pregovora s EU

EU Commission on new EU funding for Iraq

Crna Gora postavila je čvrste temelje za narednu, zahtjevniju fazu pregovora sa EU, u kojoj se očekuju mjerljivi rezultati, ocijenjeno je na kolegijumu za pregovore o pristupanju EU, kojim je predsjedavao crnogorski premijer Milo Đukanović.

Kolegijum je, u proširenom sastavu, uz učešće ministara pravde, unutrašnjih poslova i ljudskih i manjinskih prava, kao i predsjednika Vrhovnog suda i vrhovnog državnog tužioca, razmatrao pregovore u oblasti vladavine prava.

U raspravi su sumirani ostvareni rezultati u toj oblasti i razmotrene dalje obaveze u radu sudstva i tužilaštva, kao i aktivnosti koje se sprovode u oblasti antikorupcije, temeljnih prava i ispunjavanja obaveza iz Akcionog plana za poglavlje 24, koje se odnosi na pravdu, slobodu i bezbjednost.

“Ocijenjeno je da se pregovori odvijaju planiranom dinamikom, uz fokus na kvalitet reformi koji je preduslov dostizanja evropskog kvaliteta života, te da je sprovođenje akcionih planova za 23. i 24. poglavlje, kroz sveobuhvatnu zakonodavnu aktivnost i rad na daljoj izgradnji efikasnih institucija, već počeo da daje rezultate”, saopšteno je iz crnogorske Vlade.

Članovi Kolegijuma su, uz učešće ministara finansija, poljoprivrede i ruralnog razvoja, održivog razvoja i turizma i direktora Zavoda za statistiku, razmotrili tok reformi u najzahtjevnijim poglavljima – 8. konkurencija, 11. poljoprivreda i ruralni razvoj, 12. bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor i 27. životna sredina.

Predstavljene su tekuće i planirane aktivnosti u zakonodavnom i institucionalnom dijelu, uz konstataciju da se preduzimaju svi napori na ispunjavanju uslova za otvaranje ovih poglavlja u narednom periodu.

“Na sjednici je izraženo zadovoljstvo ostvarenim rezultatima u prethodnom periodu, uz ocjenu da će realizacija zacrtanih strateških planova doprinijeti ubrzanju ekonomskog rasta i ukupnom razvoju države”, zaključuje se saopštenju.