EU za oporavak od poplava u Doboju uložila 4.746.750,44 eura

poplave doboj

Slijedom nedavnih objava u medijima u vezi obnove Osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju, EU Program za oporavak od poplava želi pojasniti sljedeće:

Evropska unija je putem EU Programa za oporavak od poplava uložila sredstva za sanaciju Osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju u iznosu od 391.917 eura, i uložiće još 20.925,71 eura za namještaj, didaktički materijal, sportsku opremu i ostale potrebe.

[pull_quote_right]Do danas, kroz EU Program za oporavak od poplava u Gradu Doboju je obnovljeno ukupno 11 javnih objekata[/pull_quote_right]Također, kroz poseban UN-ov Program oporavka od poplava Danas za nas, Razvojni program Ujedinjenih nacija je (UNDP) je opremio školsku kuhinju sredstvima Kraljevine Norveške u iznosu 23.206,50 KM , dok je sredstvima Vlade Rumunije uređeno školsko dvorište.

Ukupna investicija Evropske unije za oporavak od poplava u Gradu Doboj trenutno iznosi 4.746.750,44 eura.

Do danas, kroz EU Program za oporavak od poplava u Gradu Doboju je obnovljeno ukupno 11 javnih objekata uključujući sedam obrazovnih ustanova, dva vrtića, centar za socijalni rad i zgradua gradske administracije, dok je u toku sanacija Doma zdravlja Doboj na kojoj će radovi biti završeni početkom juna 2015. Ukupna ulaganja Evropske unije za sanaciju javnih objekata na području Grada Doboja iznose 2.954.214,55 eura.

Pored toga, do sada je sanirano 206 prioritetnih stambenih objekata, dok su sanacioni radovi u toku na 47 domova. Planirani broj stambenih jedinica za sanaciju na ovom području je 283, ukupne vrijednosti 1.229.913 eura.

doboj polave

EU Program za oporavak od poplava je kroz programsku komponentu Ekonomski oporavak dodijelio bespovratnu pomoć u iznosu 332.710,05 eura za 5 malih i srednjih preduzeća (MSP) koja su pretrpila materijalnu štetu od poplava u Gradu Doboju.

Kroz komponentu Rehabilitacije komunalne infrastrukture su sanirana tri lokalna mosta u vrijednosti 22.241,20 eura.

EU Program za oporavak od poplava, u vrijednosti od 43,52 miliona eura, pokrenut je s cilj da se omogući normalizacija životnih uslova u lokalnim zajednicama i osigura da pomoć stigne do najugroženijih nakon poplava u maju 2014. Finansijska sredstva će se koristiti za obnavljanje javnih usluga i infrastrukture, sanaciju stambenih jedinica za najugroženije, te socio-ekonomski oporavak lokalnih zajednica.

EU Program za oporavak od poplava finansira Evropska unija, a implementiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).