EU u fokusu

Federalni organi do 29. juna trebaju odgovoriti na pitanja Evropske komisije

20/06/2015

Svi nadležni federalni organi trebaju do 29. juna dostaviti Uredu Vlade Federacije BiH za evropske integracije dodatna pojašnjenja na pitanja Evropske komisije, koja se odnose na trgovinu, industiju, carine, oporezivanje i saradnju s drugim zemljama kandidatima -izjavio je za Fenu konsultant za evropske integracije u Uredu Vlade FBiH za evropske integracije Adnan Tatar.

Formiranje Ureda za EU integracije upravo je način da se proces evropskih integracija počne sistematski razmatrati, što do sada, kaže Tatar, nije bila ustaljena i institucionalizirana praksa u Federaciji BiH.

– To će doprinijeti sistematizaciji podataka, koji su potrebni za Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, koji će pratiti sličnu strukturu izvještaja za prethodnu godinu te će se usredotočiti posebno na temeljna pitanja iz Strategije Evropske unije za proširenje, odnosno na vladavinu prava, reformu javne uprave i ekonomsko upravljanje – rekao je Tatar.

Izvještajem se predviđa ocjena spremnosti BiH za buduće članstvo u Evropskoj uniji i napredak koji je ostvaren od 2014. godine po svakom od relevantnih kriterija (politički, ekonomski kriteriji i evropski standardi), i to mjereno u smislu donesenih odluka, usvojenog zakonodavstva i stepena provedbe.

U tom kontekstu, Vlada FBiH prihvatila je preporuke i pitanja Evropske komisije sa sedmog sastanka Pododbora između Evropske unije i BiH koje se odnose na finansijska pitanja, pitanja interne, eksterne revizije i na statistiku.

Vlada je zadužila sve federalne ministre i rukovodioce federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija da osiguraju preduvjete za prioritetno izvršavanje svih obaveza proisteklih iz procesa evropskih integracija.

– To znači da se u svakoj od uprava trebaju imenovati osobe, koje će biti koordinatori pri prikupljanju podataka vezanih za evropske integracije. Tako će nam biti mnogo lakše pristupati samim institucijama s obzirom na to da se većina komunikacije u pogledu evropskih integracija zbog obima dokumenata odvija putem elektronske pošte – rekao je Tatar.

Naglašava da Vlada FBiH, odnosno Federalno ministarstvo trgovine ima zaduženje da izmijeni Zakon o unutrašnjoj trgovini jer se odredbama člana 13. i 15., po ocjeni Evropske komisije narušava dosljedna primjena principa slobodne trgovine iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te je Evropska komisija insistirala na otklanjanju protekcionističkih mjera u oblasti trgovine.

Vlada Federacije prihvatila je preporuke Evropske komisije koje se odnose na poboljšanje poslovnog okruženja u kojima je naglašeno da Bosna i Hercegovina treba hitno da ojača svoj dugoročni potencijal za rast.

Iako je nedavno postignut određeni napredak u poboljšanju poslovnog okruženja u oba entiteta, Bosna i Hercegovina se poziva da ubrza svoje napore i poduzme odlučne korake da bi se smanjile barijere u poslovanju, olakšalo izdavanje građevinskih dozvola i smanjile parafiskalne naknade.

– Vlada je zadužila sva federalna ministarstva da rade na otklanjanju onih prepreka, koje je Evropska komisija dala u okviru budućih preporuka – kazao je u izjavi za Fenu konsultant za evropske integracije u Uredu Vlade FBiH za evropske integracije Adnan Tatar.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.