EU u fokusu

Ministar vanjskih poslova Velike Britanije pozdravio dogovor o paketu reformi u BiH

29/07/2015

Ministar vanjskih poslova Velike Britanije Philip Hammond pozdravio je postignuti dogovor o ambicioznom paketu reformi u Bosni i Hercegovini kao dijelu inicijative Europske unije kojom se daje zamah napretku BiH na njenom putu ka članstvu u EU.

Reformska agenda obuhvata finansijsku stabilnost, reformu tržišta rada, reformu sistema socijalne zaštite i penzijskog sistema, reformu javne uprave, te poboljšanja u sektoru vladavine prava i dobre uprave.

“Usvajanje reformske agende je ključan korak. Predložene reforme će pomoći stabilizaciji ekonomije i potaknuti prijeko potreban ekonomski razvoj, te omogućiti napredak Bosne i Hercegovine na njenom odabranom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Dogovorene reforme bez sumnje predstavljaju izazov, ali su neophodne za ispunjavanje želje građana za radnim mjestima

Dogovorene reforme bez sumnje predstavljaju izazov, ali su neophodne za ispunjavanje želje građana za radnim mjestima i ekonomskim rastom. Reformska agenda direktno proizilazi iz zajedničke izjave koju je u februaru potpisalo 14 stranačkih lidera a potom jednoglasno usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

Sada je od ključnog značaja da sve stranke koje su prihvatile zajedničku izjavu podrže provedbu reformi kako bi Bosna i Hercegovina krenula naprijed na putu pridruživanja Evropskoj uniji.“

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.