EU u fokusu

Program “Horizontal Facility” približava BiH Evropskoj uniji

10/04/2018

Zajednički program Evropske unije (EU) i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku” je od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu jer je približava EU i pomaže joj da ispuni EU standarde, posebno u oblasti vladavine prava i borbe protiv diskriminacije.

To su danas istakli učesnici drugog sastanka Upravnog odbora zajedničkog programa EU i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku”, koji se održava u Sarajevu.

Šef Ureda Vijeća Evrope u BiH Drahoslav Stefanek u izjavi za medije napomenuo je da ukupni budžet programa iznosi 25 miliona eura, od čega je EU dala 20 miliona, a Vijeće Evrope pet miliona.

Pojasnio je da ovaj program u BiH ove godine ima četiri projekta, dva projekta koja traju od prošle godine, “Program za ljudska prava pritvorenika i zatvorenika” i “Program za izgradnju kapaciteta institucije Ombudsmena za borbu protiv diskriminacije”.

– Ove godine uveli smo dva nova programa, i to “Kvalitetno obrazovanje u multietničkim društvima” i “Program za prava nacionalnih manjina” – dodao je.

Izrazio je zadovoljstvo povodom uspješne implementacije navedenih projekata, za koju je rekao da ne bi bila moguća bez saradnje sa bosanskohercegovačkim vlastima, prvenstveno s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice i institucijom Ombudsmena.

U tom je kontekstu najavio i saradnju s Ministarstvom civilnih poslova i kantonalnim ministarstvima obrazovanja te Ministarstvom prosvjete Republike Srpske.

Rukovoditeljica Odsjeka za programe pri Direktoratu za programe Vijeća Evrope Pilar Morales naglasila je da je program “Horizontal Facility” bio ključan za provedbu reformi, koje su u skladu s reformama tijela za monitoring Vijeća Evrope i EU standardima, te da se provodi u oblastima koje tretiraju zatvore, policiju i borbu protiv diskriminacije u BiH.

– Rezultati dosadašnjeg rada i pouke koje smo izvukli iz implementacije bit će korisne i za planiranje programa u sljedeće dvije godine – smatra Morales.

Istakla je da će rezultati i pouke također biti ključni za Akcioni plan Vijeća Evrope za BiH za sljedeći period koji će obuhvatiti prioritetna područja usaglašena između BiH i Vijeća Evrope.

– Akcioni plan će također uzeti u obzir i Strategiju EU za zapadni Balkan i na taj način će biti definirane prioritetne aktivnosti za sljedeću fazu ovog programa, dok će reforme biti fokusirane na vladavinu prava, ljudska prava i dobro upravljanje u BiH – napomenula je.

Novinarima se obratio i rukovoditelj za saradnju u Delegaciji EU u BiH Melvin Asin koji je ukazao na činjenicu da su ljudska prava i borba protiv diskriminacije značajne teme za EU integracije te da je u tom području program pokazao svoju dodatnu vrijednost.

Naveo je neke od rezultata programa, kao što je razmjena regionalnih iskustava u pogledu borbe zločina iz mržnje i govora mržnje, čime je omogućeno širenje EU standarda u borbi, zaštiti i sprečavanju diskriminacije.

– Osim toga, u području zatvora i kaznene politike proveli smo opsežnu obuku i oformili timove za obuku od osoblja koje radi u agencijama na provedbi zakona, a ti timovi su sada akreditirani za provedbu obuke o ljudskim pravima u sladu sa EU standardima – dodao je Asin.

Istakao je još jedan konkretan rezultat, a to je priprema priručnika za upravljanje zatvorima.

– To je prvi priručnik te vrste u BiH, što joj omogućava da ima konzistentan tretman svih pritvorenika i zatvorenika u svim svojim zatvorskim ustanovama, a u skladu sa EU standardima – objasnio je.

Rukovoditelj za saradnju u Delegaciji EU poručio je da će EU i Vijeće Evrope nastaviti podržavati BiH u aktivnostima koje proizvode konkretne rezultate u područjima pravosuđa, provedbe zakona te zaštite ljudskih, socijalnih i manjinskih prava.

Pomoćnik ministra vanjskih poslova BiH za multilateralne odnose Almir Šahović izrazio je uvjerenje da će implementacija programa dodatno pomoći BiH na ubrzanju prihvatanja Acquisa, što je izuzetno važan element na putu BiH ka EU.

Također, dodao je da će znanja koja će bh. institucije steći implementacijom programa biti korisna i značajna kada BiH počne pristupne pregovore za članstvo u EU, posebno u vezi s poglavljima 23. i 24., koja tretiraju vladavinu prava i unutrašnje poslove.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.