Biznis

Istraživanje za Svjetsku banku

BiH među deset zemalja po jednakopravnosti radno sposobnih žena

18/12/2018

Izvještaj Vijeća za vanjske odnose mjeri formalne zakonske prepreke za ekonomsko učešće žena širom svijeta

Vijeće za vanjske odnose (CFR) provelo je istraživanje za Svjetsku banku (WB) o jednakopravnosti radno sposobnih žena u svijetu. Istraživanjem globalnog indeksa prema kojem su rangirane zemlje u odnosu na ravnopravnost radno sposobnih žena utvrđeno je da se Bosna i Hercegovina nalazi među deset najboljih država svijeta, tačnije na šestom mjestu s 92,2 boda, prenosi Anadolu Agency (AA).

U izvještaju CFR-a se ističe da iako nejednakost žena na poslu opstaje, vlade zemalja počinju da razumiju taj problem i preduzimaju aktivnosti na tom planu.

“Izvještaj mjeri formalne zakonske prepreke za ekonomsko učešće žena širom svijeta. Iako često postoji velika razlika između zakona i njihove implementacije, formalno pravna jednakost predstavlja najvažniji prvi korak ka nestanku razlike između žena i muškaraca u ekonomiji. Sve najbolje rangirane zemlje imaju najmanje 90 od mogućih 100 bodova za zaštitu pristupa ženama institucijama i korišćenju imovine”, ističu iz CFR-a.

Prema navodima CFR-a, pristup žena zaposlenju i ekonomskim prilikama zavisi od mnogih faktora, počevši od osnovnih ekonomskih uslova do društvenih normi.

“Ova interakcija naglašava jedan od ključnih preduslova za ekonomsko učešće žena, a to je zakon o jednakopravnosti spolova. Izvještaj za Svjetsku banku ‘Žene, posao i zakon 2018’ predstavlja podatke o blizu 170 spolnih nejednakosti u zakonskom odnosu u 189 zemalja u sedam kategorija: pristup institucijama, stambeni kredit, dobijanje posla, suđenje, zaštita žena od nasilja, pružanje podsticaja za rad i korišćenje imovine. Svjetska banka je potom ocijenila zemlje na osnovu liste od 50 zakonskih nejednakosti spolova odabranih iz kompletnog seta podataka. Za potpunost, CFR je na tu listu dodao još šest zakonskih nejednakosti spolova iz podataka WB-a, odabranih zbog njihovog značaja na ženska prava i mogućnosti. CFR je potom izračunao ranking zemlje, dajući svakoj ukupni prosječni rezultat od 0 do 100”, naglasili su iz CFR-a.

Lider na listi je Australija sa 94,9 bodova, a među deset najboljih su još: Kanada 94,5, Novi Zeland 93,6, Španija 92,9, Meksiko 92,8, BiH 92,2, Velika Britanija 91,8, Litvanija 91,4, Island 90,5 i Latvija 89,6.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.