Biznis

Saopćenje

EPBiH: Reorganizacija rudnika ili stečaj, dug 920 miliona KM

26/03/2021

Iz EPBiH su precizirali da prema preliminarnim podacima na dan 31. decembra 2020. ukupne obaveze rudnika Koncerna EPBiH po svim osnovama iznose 920 milion KM

Elektroprivreda BiH objavila je da, kao Vladajuće društvo Koncerna EPBiH, redovno ispunjava i izmiruje sve obaveze prema rudnicima – samostalnim privrednim društvima, koja svojom osnovnom djelatnošću ostvaruju prihode i iz istih, između ostalog, isplaćuju plate radnicima.

Tvrde da razloge za neisplaćivanje plata treba tražiti u činjenici da rudnici Koncerna EPBiH ne ostvaruju planiranu proizvodnju, a time i prihode.

Iz EPBiH navode da je proces reorganizacije rudnika pokrenut radi osiguranja njihovog ekonomski održivog poslovanja, te da su u dosadašnjoj provedbi tog procesa doneseni pravilnici o organizaciji i data je saglasnost Vladajućeg društva na pravilnike o sistematizaciji radnih mjesta koji trebaju stupiti na snagu 1. maja 2021. U toku je izrada i drugih akata, između ostalih, pravilnika o radu i pravilnika o radnom učinku.

Ističu da pokrenuti proces reorganizacije nailazi na velike otpore i protivljenja rudnika i manifestuje se kroz obustave rada, a zahtjevi sindikata rudnika često nemaju karakter sindikalnih aktivnosti.

Poručuju da je reorganizacija rudnika odgovoran proces i njena potpuna provedba zahtijeva punu angažovanost svih uposlenih u Koncernu EPBiH, a u slučaju opstruiranja i neprovođenja tog procesa, jedina opcija jeste stečaj.

Iz EPBiH su precizirali da prema preliminarnim podacima na dan 31. decembra 2020. ukupne obaveze rudnika Koncerna EPBiH po svim osnovama iznose 920 miliona KM. Od tog iznosa dugovanja prema državi su skoro 495 miliona KM, a prošlu godinu rudnici su okončali s ukupnim gubitkom od 79 miliona KM.

– I pored više od pola milijarde KM koliko je Elektroprivreda BiH uložila u rudnike, nije osigurano njihovo ekonomski održivo poslovanje. Proces reorganizacije mora biti sveobuhvatan, uključujući reorganizaciju i optimizaciju radne snage i proizvodnih kapaciteta, što će rezultirati ekonomskom održivošću – saopćeno je iz EPBiH.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.