Biznis

Fokusova analiza: Trgovinski sektor BiH najprofitabilniji u regionu!

17/05/2016

Trgovinski sektor u BiH čini oko četvrtinu privrede Bosne i Hercegovine. U poređenju sa susjednim zemljama izdvaja se za visoku profitabilnost i relativno nizak finansijski rizik, dok se efikasnost prometa sredstava može dodatno poboljšati.

Financijska procjena trgovačkih kompanija je nešto iznad prosjeka bosanske ekonomije, a njihovo poslovanje može se relativno porediti sa kompanijama u istoj industriji u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji. Najveća briga trgovinskog sektora u BiH je u vezi visokog procenta blokiranih transakcijskih računa, a ujedno i veći problem u bh. ekonomiji.

Također je teško zanemariti snažan trend pada zaposlenosti u ovom sektoru u posljednjih nekoliko godina.

Uvid u sektor trgovine u BiH i poređenje sa pojedinim susjednim zemljama

Pozicioniranje trgovinskog sektora u privredi BiH

Ekonomija u BiH broji 82.401 privatno društavo sa ograničenom odgovornošću i korporacija. U 2014 godini, ova preduzeća su zajedno upravljala sa 52 milijarde € imovine, generirala 28 milijardi € prihoda i 1,4 milijardi € profita.

Prosječni povrat na kapital (ROE) iznosio je 6,1%. S obzirom na broj preduzeća u svakom sektoru bosanskohercegovačke privrede, trgovinski sektor je na vrhu sa 24% svih firmi u BiH, a zatim sektor proizvodnje (11%) te onda ostale industrije. Glavnu ulogu sektora trgovine u BiH potvrđuju i drugi finansijski podaci, a to je generisanje 45% od ukupnih prihoda i 33% od ukupne dobiti od bh. ekonomije.

Glavne karakteristike trgovinskog sektora u BiH

Sektor trgovine u BiH broji 82.401 aktivno preduzeće. Od tog broja, 203 preduzeća (1%) su organizovana kao korporacije, a druga kao privatna društva s ograničenom odgovornošću.

Prema veličini, 1.066 preduzeća (5%) su velike ili srednje veličine, a ostatak su male jedinice. Više od polovine preduzeća (56%) posluje više od 10 godina, a 81% najmanje pet godina. U 2014. godini, trgovinski sektor u BiH upravljao je sa ukupno € 9.000.000.000 imovine, formirao je 12.500.000.000 € prihoda i 455.000.000 € profit.

Kapital u iznosu od 3,5 milijardi € predstavlja oko 40% ukupne aktive. Broj zaposlenih u ovom sektoru bio je blizu 87.000. Ukupna finansijska evaluacija kompanija u sektoru trgovine u BiH je malo iznad ekonomskog prosjeka.

Untitled-1

Financijske obveze u 2014. godini iznosile su 14% ukupne imovine, pri čemu je dio financijskog duga čak malo opao u posljednje tri godine. Kada govorimo o trendu, trgovački sektor BiH je rastao u odnosu na kapital (prosječni godišnji rast od 3%), a još više u odnosu na profit (prosječni godišnji rast od 9%) u posljednje tri godine (2012-2014).

Povrat na kapital (ROE) sektora trgovine u BiH u 2014. godini iznosio je gotovo 13%, što je znatno iznad prosjeka ukupne privrede u BiH (6,1%), a znatno iznad prosjeka trgovinske industrije u susjednim zemljama.

U istom razdoblju broj zaposlenih u sektoru trgovine znatno je opao sa 146,913 u 2012. na 87,464 u 2014. (-40%). Pregled negativnih događaja u sektoru trgovine u BiH pokazuje fascinantnu sliku. Dok je 357 (1,8%) preduzeća u stečajnom postupku, puno veći problem je vezan za velik broj preduzeća sa blokiranim transakcijskim računima, tačnije 6265 (32% svih preduzeća u ovom sektoru).

Upoređivanje trgovinskog sektora BiH sa susjednim zemljama

Trgovinska industrija u BiH u poređenju sa trgovinskom industijom Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji.

Broj preduzeća

Kod izračuna broja preduzeća koje predstavljaju trgovački sektor u odnosu na ukupnu ekonomiju svake zemlje, možemo zaključiti da sektor trgovine ima najznačajniji udio u ukupnoj privredi u Srbiji, a najmanji u Sloveniji. U apsolutnom iznosu većina trgovačkih društava je sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Untitled-2

Koeficijent obrta imovine

U pogledu utvrđivanja učinkovitosti sektora trgovine u svakoj zemlji, provjerili smo koeficijent obrta imovine u 2014. Najveću učinkovitost u tom pogledu ostvaruje trgovinski sektor u Sloveniji, najniži u Hrvatskoj, dok u BiH ima prostora za napredovanje.

Untitled-3

Profitabilnost (ROE)

Ocjenjujući profitabilnost sektora trgovine u svakoj zemlji, provjerili smo povrata na kapital (ROE) u 2014 godini. Najveću profitabilnost u tom pogledu ostvaruje trgovinski sektor u BiH, a slijede Hrvatska i Slovenija, dok trgovačka društva u Srbiji zapravo generišu mali gubitak na uloženi kapital u 2014. godini.

Untitled-4

Financijska moć

Ocjenjujući financijski rizik u sektoru trgovine, u svakoj zemlji smo provjerili pokazatelj financijskih obveza i ukupne imovine u 2014.

Untitled-5

Najveći prosjek je u sektoru trgovine u Hrvatskoj, što znači i najveći financijski rizik. Najmanje rizičan, u smislu financiranja, je sektor trgovine u BiH i Srbiji.

10 najvećih trgovačkih društava u BiH u smislu prihoda

Ispod možete pronaći top 10 najvećih građevinskih kompanija u BiH u pogledu prihoda:

Untitled-6


O autoru analize

Autor analize za potrebe portala Fokus.ba je Bisnode BH!

Bisnode BH d.o.o. je dio međunarodne grupe Bisnode AB, vodećeg evropskog provajdera poslovnih i bonitetnih informacija sa sjedištem u Stockholmu.

Bisnode BH d.o.o. osnovan je 2013. godine u cilju da se bh. tržištu predstavi što transparentnije poslovanje svih pravnih subjekata.

Bisnode BH posjeduje alate koji pružaju sveobuhvatnu procjenu tržišnih rizika.

 

Komentari