Biznis

PD "Butmir"

Hoće li premijer KS poslušati glas struke: Krenuti sa masovnom sjetvom ili čekati juli

24/03/2020

"U trenutnoj situaciji, BiH ovisi o uvozu poljoprivrednih proizvoda, iako imamo sve uslove za intenzivnu proizvodnju"

Direktor Poljoprivrednog dobra “Butmir” Asad Jelešković pisao je ministru privrede Kantona Sarajevo Drašku Jeličiću, kao i premijeru KS Mariju Nenadiću i predsjedavajućem Skupštine KS Mirzi Čeliku kako bi se stavilo na raspolaganje u rješavanju eventualnih posljedica nastalih pandemijom koronavirusa.

Pismo poslano vlasti u Sarajevu prenosimo u cijelosti u nastavku.

“Cijenjeni Ministre, u novonastaloj situaciji, koja je uzrokovana pandemijom Corona Virusa, KJP PD ”Butmir” kao društveno odgovorno preduzeće, u svome domenu, želi da se aktivno uključi u rješavanje eventualnih posljedica nastalih pandemijom.

Obzirom da je osnovna djelatnost preduzeća primarna poljoprivredna proizvodnja, odnosno proizvodnja mlijeka i kukuruzne silaže za ishranu stoke, te da preduzeće raspolaže sa znatnim zemljišnim resursima, naša namjera jeste da te resurse stavimo na raspolaganje građanima KS, odnosno da idemo u pravcu proizvodnje hrane za ljudsku upotrebu.

Kao posljedica već spomenute pandemije, djelimično je narušena situacija kada je u pitanju tržiste hrane (povrtarskih i ratarskih kultura), a u narednom periodu usljed eventualnog pogoršanja situacije kada je virus Covid-19 u pitanju, može doći do značajnih promjena u smislu snabdjevenosti stanovništva hranom. Već sada vidimo da se razvijene zemlje okreću što većoj proizvodnji hrane, te u tom smislu i mi moramo razmišljati jer je veliko pitanje šta će se dešavati u narednom periodu ako se zaustavi izvoz hrane iz država koje su posebno pogođene virusom i koje žele prvenstveno da zadovolje svoje potrebe sa osnovnim životnim namirnicama. Naravno, u trenutnoj situaciji, BiH ovisi o uvozu poljoprivrednih proizvoda, iako imamo sve uslove za intenzivnu proizvodnju.

Asad Jelešković

U KJP PD ”Butmir”  je uposleno 5 dipl. inžinjera poljoprivrede, koji svojim znanjem mogu adekvatno odgovoriti kada je u pitanju poroizvodnja hrane. Osim toga, raspolažemo sa ogromnim zemljišnim resursima (oko 240 ha izuzetno plodnog tla), koji se redovno koriste za proizvodnju kukuruzne silaže. Kompletno zemljište kojim raspolaze preduzeće nalazi se na području Općine Ilidža i Novi Grad. Naravno, u blizini ovih parcela, protiču i rijeke, te postoji mogućnost i navodnjavana zasijanih kultura. Naravno, proizvodnju kukuruzne silaže ne bi zapostavili, jer ipak proizvodnja hrane za grla koja se nalaze na farmi su naš prioritet, ali bi se dio zemljišta mogao iskoristiti za proizvodnju povrća.

Bitno je takodjer napomenuti da KJP PD ”Butmir” raspolaže i sa poljoprivrednom mehanizacijom koja bi se koristila u pripremi zemljišta za sjetvu, odnosno sadnju.

Naš prijedlog jeste da određene površine zasijemo i zasadimo ratarskim i povrtarskim kulturama. Također, plastenička proizvodnja, odnosto proizvodnja povrća, ali i voća u plastenicima je itekako zanimljiva opcija. Naravno, sve te planove i zamisli možemo naknadno definisati i dogovoriti ako smatrate da bi trebali krenuti u ovom pravcu. Važno je istaći da postoje i optimalni agronomski rokovi koje bi trebalo ispoštovati ako se odlučimo za ove vidove proizvodnje.

U svakom slučaju, ukoliko se odlučite da zatražite pomoć,  KJP “PD Butmir” stoji na raspolaganju”, stoji u pismu.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.