Biznis

premijerka bpk

Obuća: Očekujemo konkretnu podršku iz sredstava MMF-a

04/06/2020

Premijerka BPK-a Aida Obuća ističe da su se, zahvaljujući suficitu koji je ostvaren u 2019. godini i dobrom punjenju budžeta u prva tri mjeseca 2020. godine, uspjele izmiriti obaveze po osnovu plata, socijalnih davanja, egzistencijalne naknade te jedan dio prema dobavljačima

U Bosanskopodrinjskom kantonu (BPK) očekuju da će uskoro biti doznačena sredstva iz kredita MMF-a, kojim će se ublažiti teška finansijska situacija u kantonalnom budžetu, uzrokovana pandemijom koronavirusa.

Premijerka BPK-a Aida Obuća ističe da su se, zahvaljujući suficitu koji je ostvaren u 2019. godini i dobrom punjenju budžeta u prva tri mjeseca 2020. godine, uspjele izmiriti obaveze po osnovu plata, socijalnih davanja, egzistencijalne naknade te jedan dio prema dobavljačima.

Međutim, upozorila je, da su se posljedice pandemije koronavirusa na budžet BPK Goražde odrazile u znatnom procentu, najviše u mjesecu aprilu i maju ove godine.

„Prema nekim procjenama očekivali smo da će u mjesecu maju biti bolji priliv sredstava u budžet u odnosu na mjesec april, međutim kada smo sumirali punjenje budžeta vidjeli smo da je zaista osjetan pad prihoda prisutan i u petom mjesecu. U odnosu isti period prošle godine, pad prihoda kreće se između 40 i 45 posto, a radi se o preko 2.000.000KM“ – precizirala je Obuća.

Naglasila je da, ukoliko se ovaj trend nastavi, BPK-a neće moći finansirati svoje ustavne obaveze te očekuje finansijsku podršku od Federacije BiH.

Ohrabrujuća je kaže činjenica da je na sjednici Vijeća ministara BiH jednoglasno donesena odluka o raspodjeli sredstava MMF-a te očekuje da se to konkretizira prebacivanjem sredstava u budžet BPK-a Goražde.

„Prema informacijama s kojim ja raspolažem, u narednih sedam do deset dana mogla bi biti donesena odluka na sjednici Vlade FBiH o dodjeli tih sredstava. Poznato je da su BPK-a, Posavski i Livanjski kanton tri kantona kod kojih će se, ne samo primjenjivati jedan od osnovnih kriterija u toj odluci a to je popis stanovništva iz 2013. godine, već i dodatni ponder kojim će se duplicirati iznos sredstava koji po tom kriteriju pripadaju. Prema tim procjenama rečeno je da će biti preko 4.000.000 KM što je u ovom trenutku jako poželjno i potrebno ovom kantonu kako bismo mi uspostavili finansijsku stabilnost unutar našeg budžeta, imajući na umu punjenje budžeta, dakle prihodovnu i rashodovnu stranu“ – istakla je Obuća.

Dodala je da i pored složene situacije u budžetu, nastavak finansijske podrške mogu očekivati privredni subjekti kojima je bio onemogućen rad tokom trajanje pandemije:

„Korona zakon je usvojen, mi sada treba da postupimo po tom zakonu. Sutra je zakazana sjednica Vlade BPK, Ministarstvo za privredu je u obavezi da pripremi onaj dio programa i utroška sredstava koja se odnose na podršku privrednim subjektima i mi ćemo tu tačku imati na sjednici kao i onu koja se tiče kodova Vlade BPK koji su predviđeni za implementaciju korona zakona. To su neke tehničke odluke koje se moraju donijeti prije nego što se krene u konkretnu realizaciju tih programa. Zaista očekujem da će se u ovom mjesecu realizirati ta podrška i da će ona doći do krajnjeg korisnika, odnosno onih fizičkih li pravnih osoba kojima je naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite bio zabranjen rad”.

Govoreći o najavljenoj ostavci ministra za finansije BPK Mirsada Agovića, premijerka Obuća istakla je da nije iznenađena, obzirom da je po njenim riječima, ministar Agović već ranije najavio da razmišlja o promjeni radnog mjesta.

„Usmeno mi je najavljena ostavka ali ona još nije pismeno dostavljena, a kada to bude onda će se postupiti onako kako to zakon nalaže i proslijediti u dalju proceduru. Želim reći da je ministar Agović jedan jako kvalitetan ministar s kojim sam imala izuzetno dobru saradnju za ovaj period od godinu dana kada je on obavljao funkciju ministra u Vladi BPK i da mu želim puno uspjeha na njegovom radnom mjestu. Ko će zamjeniti ministra Agovića na ovoj poziciji nije mi poznato, ali očekujem da će kandidata predložiti Nezavisna bosanskohercegovačka lista (NBL) kojoj je pripala ova pozicija po koalicionom sporazumu“ – kazala je premijerka BPK.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.