Ovogodišnji plan Cesta FBiH: Najviše sredstava za održavanje

U strukturi ulaganja iz javnih prihoda koje za 2017. godinu planira JP Ceste Federacije BiH, najveći iznos od 31,81 milion maraka predviđen je za redovno i zimsko održavanje cesta, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Za sanacije klizišta, škarpi, objekata, oštećenih asfaltnih kolovoza planirano je 1,99 miliona maraka, a za rekonstrukciju i izgradnju cesta, mostova i tunela 4,1 milion maraka. Za poboljšanje sigurnosti saobraćaja, rasvjetu i semaforizaciju raskrsnica i tunela u 2017. godini predviđeno je izdvajanje 6,18 miliona maraka.

Realizirajući zaključak s prošle sjednice danas je povećala na 500.000 maraka sredstva namijenjena za sanaciju magistralne ceste M-14 Bihać – Bosanska Krupa (dionica kroz kanjon Une).

Kada je riječ o sredstvima međunarodnih finansijskih institucija, 64,68 milion maraka namijenjeno je Programu “Modernizacija cesta u FBiH”. Realizacija projekta iz ovog programa direktno zavisi od povećanja javnih prihoda JP Ceste Federacije BiH, što je uvjet međunarodnih kreditnih institucija. Zbog toga je i ovaj put istaknuta važnost i hitnost donošenja odluka relevantnih institucija BiH o povećanju prihoda od naknada za putarine iz nafte i naftnih derivata, kako zbog Programa, tako i zbog novoproglašenih magistralnih cesta.

Inače, previđeno je da program modernizacije cesta traje slijedećih četiri do pet godina, za što su međunarodne kreditne institucije odobrile 173 miliona eura.

Programom su obuhvaćene izgradnje novih dionica, prije svega magistralnih cesta M17.3 Neum – Stolac i M18 Tuzla – Sarajevo, nastavak izgradnje treće dionice iza tunela Karaula, obilaznica oko Mostara, Bugojna, Donjeg Vakufa, Goražda, Cazina, izgradnja traka za spora vozila, rješavanje crnih točaka, te sanacija šteta od poplava.

Danas je Vlada dala i suglasnost na Rebalans plana poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2016. godinu.

PODIJELI