Biznis

Pravilnik o lijekovima pozitivan iskorak za zdravstveni sistem

09/11/2016

Udruženje inovativnih proizvođača lijekova u BiH u svom punom kapacitetu podržava i pozdravlja odluku Stručnog savjeta Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH vezano za usvajanje Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini.

– Kao Udruženje koje okuplja 13 farmaceutskih kompanija koje donose inovativna terapijska riješenja zdravstvenom sistemu te oboljelim u BiH, smatramo ovo značajnim iskorakom u ujednačavanju prava pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti stanovnicima BiH na cijelom njenom teritoriju – kazala je direktorica Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH Ana Petrović.

Ona je navela da je Udruženje vođeno principima najbolje prakse iz zemalja Evropske Unije i okruženja kreiralo jasne stavove i stručna mišljenja koja je dostavilo Ministarstvu civilnih poslova, Vijeću ministara, entiteskim ministarstvima te stručnom savjetu Agencije za lijekove i medicinska sredstva, u želji da doprinese što kvalitetnijoj pripremi izmjena Pravilnika.

Iz Udruženja napominju da i pored ovih izuzetno pozitivnih iskoraka pred zdravstvenim sistemom ostaje još puno izazova, uz ocjenu da jedinstvena a ne diferencijalna stopa PDV-a na lijekove od visokih 17 posto, te zaračunavanje carine od 5 i 10 posto kod nekih lijekova na žalost još uvijek utiče na visoku cijenu lijekova u BiH u poređenju sa zemljama okruženja, navodi se u saopćenju Udruženja.

– Iskreno se nadamo da će uređenje tržišta lijekova kroz primjenu novog Pravilnika i na taj način najavljene uštede biti usmjerene ka oboljelim u smislu uvođenja novih inovativnih lijekova koji bi doprinijeli kvalitetnijem liječenju i unapređenju cijelokupnog zdravstvenog sistema – zaključila je Petrović.

Komentari