Biznis

Više nego prošle godine

PUFBiH u tri kvartala naplatila više od četiri milijarde KM javnih prihoda

05/10/2021

U periodu januar - septembar 2021. naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u iznosu 2.844.472.440 KM

Porezna uprava FBiH objavila je da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – septembar 2021. uplatili 4.110.377.809 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2020. više za 317.687.471 KM, ili za 8,38 posto, a u odnosu na januar – septembar 2019. više za 195.098.838, ili 4,98 posto.

U strukturi javnih prihoda za pomenuti period porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 341.893.213 KM, porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit u iznosu 289.211.331 KM, porez na promet nepokretnosti i prava u iznosu 53.600.948 KM, porez na imovinu, nasljeđe i poklon u iznosu 29.625.078 KM, zaostali prihodi od ostalih poreza u iznosu 463.505 KM, takse i naknade u iznosu 508.275.587 KM, novčane kazne u iznosu 33.531.565 KM, članarine u iznosu 5.604.637 KM, te ostali javni prihodi u iznosu 3.106.758 KM.

U periodu januar – septembar 2021. naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u iznosu 2.844.472.440 KM.

Naplaćeni su doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.594.146.635 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.119.888.202 KM, i doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 130.437.603 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu na dan 30. septembra 2021. iznosio je 530.996. Taj broj je veći za 4.612 u odnosu na podatak od 31. augusta 2021. kada je broj zaposlenih iznosio 526.384.

Na dan 30. septembra 2021. na području Federacije BiH bilo je instalirano 88.565 fiskalnih uređaja, putem kojih je u septembru 2021. evidentiran promet u iznosu 4.168.142.011,41 KM.

U odnosu na 30. septembar 2020. broj fiskalnih uređaja je veći za 3.771, a evidentirani promet u septembru 2021. godine je veći u odnosu na septembar 2020. za 283.412.977,65 KM, saopćeno je iz PUFBiH.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.