Biznis

Sa 140 miliona KM bit će sanirani računi građana u Bobaru i Banci Srpske

26/02/2016

Nakon sloma Bobar banke i Banke Srpske, te opasnostima novih bankarskih kriza u Republici Srpskoj, sve je jasnije da će ovi udari biti sanirani sistemski, novcem iz Fonda za osiguranje depozita, piše agencija Patria. Josip Nevjestic

Strahovi za eventualne veće finansijske nestabilnosti su neutralizirani. Javnost u Bosni i Hercegovini se pitala kako se saniraju gubici i koliki je iznos u pitanju. Na ova pitanja u intervjuu za Patriju odgovara direktor državne Agencije za osiguranje depozita Josip Nevjestić, inače Travničanin, bivši uposlenik „Borca“ iz Travnika, a zatim Finansijske policije FBiH. Od 1999. godine je na čelu Agencije za osiguranje depozita BiH.

Koliko će, dakle, ukupno koštati sanacija računa deponenata Bobar banke?

– Agencija osigurava sve prikladne depozite u bankama članicama u Bosni i Hercegovini. Prilikom “slučaja osiguranja”, Agencija se obavezuje na naknadu osiguranih depozita prema članu 3. i članu 4. Zakona o osiguranju depozita. Ukupna vrijednost osiguranih depozita u Bobar banci a.d. u likvidaciji iznosila je 86.829,6 miliona BAM-ova (KM). Sa 23. januarom 2016. godine isplaćeno je 98,14% ili u iznosu 85.251,2 miliona BAM (KM).

Koliko je za ovaj postupak sanacije izdvojeno sredstava iz Fonda Agencije za osiguranje depozita BiH?

– Ukupna, sva sredstva su izdvojena iz Fonda AOD BiH.

Koliko će iznosti sanacija deponenata u Banci Srpske?

– Ukoliko dođe do „slučaja osiguranja“, a prema podacima od 18. decembra 2015. godine osigurani depoziti u Banci Srpske a.d. Banja Luka (privremena uprava) su u iznosu od oko 55.183,5 miliona BAM (KM).

Koliko će biti izdvojeno iz Fonda Agencije za sanaciju deponenata ove banke?

– Ukupan iznos osiguranih depozita, sukladno ispunjenim uvjetima iz člana 12. Zakona o osiguranju depozita.

Država je dala adekvatan odgovor na ove udare, iako se govori da u Fondu Agencije nema dovoljno sredstava te da će se Agencija zadužiti kako bi isplatila deponente. Da li je to tačno?

– Koeficijent pokrića Agencije za osiguranje depozita BiH, kao odnos iznosa u Fondu i potencijalne obaveze, je na nivou koji omogućava isplatu osiguranih depozita shodno riziku koje pojedine banke članice imaju. Osim svojih vlastitih sredstava postoji i stand-by aranžman sa EBRD-om, što zajedno omogućava stvarno pokriće u slučaju isplate osiguranja, koje ne bi ugrozilo uvedenu šemu osiguranja depozita. Dobra kapitaliziranost Fonda se oslanja na realne vrijednosti, sadašnje i očekivane. Sve naprijed navedeno ukazuje da “govorkanja” nisu tačna niti po kom osnovu.

Mediji pišu da neke banke nisu uplaćivale obaveznu premiju za osiguranje depozita. Koliko je trajala ta vanpravna situacija i zašto takve banke nisu isključene iz sistema osiguranja depozita, što je zakonska obaveza?

– Agencija za osiguranje depozita BiH nikada niti u jednom mediju nije dala izjavu koja nije osnovana, a odnosi se na uplaćivanje premije za osiguranje depozita od strane banaka članica sheme osiguranja. S toga nam nije jasno gdje je takva informacija objavljena budući da u više od 15 godina funkcionisanja Agencije za osiguranje depozita u BiH, do 2001. godine kao entitetske Agencije, a od 2002. godine na državnom nivou, nije zabilježen niti jedan slučaj kašnjenja uplata.

Imamo izuzetno korektnu saradnju sa bankama članicama po pitanju ispunjavanja zakonskih obaveza kao i u naplati bilo kakve obaveze od bilo koje banke članice.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.