Biznis

UNDP

Stručna i finansijska pomoć za preduzeća koja počinju s Izazovom dekarbonizacije

02/08/2021

Nakon evaluacije pristiglih aplikacija, pet preduzeća odabrano je za učešće u Izazovu dekarbonizacije za MSP

Veliki broj bh. preduzeća iskazao je interes da se uključe u Izazov dekarbonizacije za mala i srednja preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovini. Čak 38 preduzeća odazvalo se na poziv za iskazivanje interesa.

Iz Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) podsjećaju da ova intervencija teži uspostavljanju održivih pristupa za buduće poslovne operacije kroz pilot-provođenje konkretnih kratkoročnih intervencija koje će doprinijeti dekarbonizaciji njihovih poslovnih operacija.

U saopćenju se navodi da je, nakon evaluacije pristiglih aplikacija, pet preduzeća odabrano za učešće u Izazovu dekarbonizacije za MSP. Predloženi projekti doprinose dekarbonizaciji i pokazuju put ka središnjem cilju strategije dekarbonizacije – dostizanju neto nultih emisije i stabiliziranju klimatskih promjena.

Bravarija Pile prijavila je projekat “Promjena sistema grijanja i hlađenja te prelazak na ekološki prihvatljive energente”.

Preduzeće Imaco Systemtechnik d.o.o. Usora predložilo je implementaciju projekta “Fotonaponska elektrana za vlastite potrebe”, dok je preduzeće Ferretto Group Central Europe d.o.o. Usora predložilo implementaciju projekta “Energia 30”.

Preduzeće profine BH d.o.o. predložilo je implementaciju projekta “Primjena toplotnih pumpi u zamjeni sistema grijanja (ugalj i plin)”, a preduzeće ZZ „Brka“ Brčko implementaciju projekta “Dekarbonizacija zadruge Brka”.

Preduzeća odabrana za učešće u ovom izazovu će dobiti stručnu pomoć prilagođenu odabranom preduzeću u cilju procjene sadašnjeg statusa korištenja energije i resursa (procjena energetskih gubitaka i potencijala za promjenu izvora energije, kao i procjena tehnoloških opcija za sveukupno smanjenje emisija stakleničkih plinova i zagađivača zraka iz njihovih poslovnih operacija).

Na taj način bi se pružila podrška pripremi dugoročnije mape puta za transformaciju koja će doprinijeti dekarbonizaciji koja će biti u većoj mjeri sistemska, uz mjerljive pokazatelje napretka.

Predviđeno je i ulaganje u tehnologiju ili materijale koji su bitni za pokretanje ili podršku transformaciji ka dekarbonizaciji (grant u vrijednosti do 30.000 KM po jednom malom/srednjem preduzeću) u okviru održivosti i cirkularnosti u poslovanju.

Projekt “Podrška pripremi za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora“, kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH), a finansira Švedska, odabranim preduzećima pružit će stručnu pomoć prilagođenu svakoj kompaniji, kao i grant u vrijednosti do 30.000 KM po preduzeću. Pored ukupne investicije od 150.000 KM grant sredstava, sama preduzeća će dodatno uložiti čak 400.000 KM u ove projekte, što pokazuje koliko su ozbiljne njihove namjere da promijene svoje poslovne modele.

Ugovori s ovim preduzećima potpisani su sredinom jula, a implementacija projekata kroz Izazov dekarbonizacije sa MSP će trajati do novembra 2021. godine – saopćeno je iz UNDP-a.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.