Agencija za bankarstvo

U FBiH samo dvije pritužbe na promjenu kamatnih stopa

Dodaje se kako su klijenti u FBiH dodatno zaštićeni usvajanjem Zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga

Agencija za bankarstvo Federacije BiH kontinuirano provodi kontrolu izračuna rata kamata koje banke plasiraju građanima i poslovnim subjektima te su u protekle tri godine zabilježena samo dva slučaja prigovora koja su se odnosila na navedeni segment.

Nedavno je u Hrvatskoj otkriveno da su leasing društva, mahom u vlasništvu banaka, prevarila 50.000 klijenata za više od 700 miliona kuna (oko 93 miliona eura).

Naime, Hrvatska agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) utvrdila je da su leasing društva od 2008. do 2020. godine potpuno neosnovano i jednostrano povećavala rate dijelu svojih klijenata te su ih time oštetile za gotovo stotinu miliona eura.

Na tragu te vijesti od Agencije za bankarstvo Federacije BiH zatražili smo informaciju je li takva praksa zabilježena u Federaciji BiH, a u pisanom odgovoru dostavljenom Feni navodi se kako Agencija za bankarstvo FBiH kontinuirano obavlja nadzor izračuna rata kamata te da nije zamijećena zloupotreba.

“Rezultat provedenog nadzora i donesenih mjera prema davateljima finansijskih usluga je značajno umanjenje rizika koji mogu nastati u vezi s pogrešnom primjenom referentnih indeksa u ugovorima o finansijskim uslugama, što potvrđuje i činjenica da su u posljednje tri godine zabilježena samo dva slučaja prigovora koji su se odnosili na navedeni segment. U okviru nadzora navedenog segmenta obavljana je i kontrola izračuna nominalne i efektivne kamatne stope, kontrola otplatnih planova po kojima klijenti otplaćuju svoje kreditne obaveze, kao i drugih elemenata koji se odnose na postupanje subjekata bankarskog sistema s važećim ugovornim i zakonskim odredbama”, naveli su iz Agencije za bankarstvo Federacija BiH.

Dodaje se kako su klijenti u FBiH dodatno zaštićeni usvajanjem Zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga, čijim je odredbama u vezi promjenjivih kamatnih stopa, utvrđeno da na promjenjivost kamatne stope ne može uticati jednostrana volja jedne od ugovorenih strana, da samo jedan element može biti promjenjivog karaktera i da odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi trebaju sadržavati klauzulu dvosmjernog karaktera.

Iz Agencije za bankarstvo Federacija BiH podsjećaju korisnike finansijskih usluga da u slučajevima kada smatraju da se subjekt bankarskog sistema ne pridržava odredbi zakona, podzakonskih propisa, zaključenog ugovora, općih uvjeta poslovanja ili dobrih poslovnih običaja, imaju pravo podnijeti prigovor direktno subjektu bankarskog sistema, a u slučaju da nisu zadovoljni rješenjem spornog odnosa mogu se obratiti i Ombudsmenu za bankarski sistem u Federaciji BiH.