Biznis

Upitna isplativost proizvodnje lijekova u BiH

19/01/2016

Proizvodnja lijekova u Bosni i Hercegovini mogla bi postati potpuno neisplativa ukoliko bude prihvaćen predloženi Pravilnik o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i izvještavanja o cijenama lijekova u BiH, piše „Večernji list“.

Domaći proizvođači ni do sada nisu bili zadovoljni odnosom vlasti prema njima, a sada postoji realan strah da bi industrija koja je samo po osnovu poreznih obveza državi u proteklih pet godina osigurala 150 milijuna maraka, mogla biti dovedena u još teži položaj.

List navodi da zemlje koje su u prijedlogu novog pravilnika navedene kao referentne za oblikovanje cijena lijekova za Bosnu i Hercegovinu, imaju svoju zakonsku regulativu iz oblasti lijekova uključujući i cijene lijekova, a koja je različita od bosanskohercegovačke, iz domaće industrije upozoravaju kako je potrebno pažljivo odrediti njihove izvore podataka za izračun referentih cijena u BiH, kao i sam izbor referentnih zemalja.

Osim toga, razina referente cijene lijeka iz prijedloga Pravilnika je diskriminirajuća za generičke lijekove koji dominiraju u strukturi domaćih proizvođača pa oni posebno inzistiraju na tome da se omogući jednak način izračuna referentnih cijena u BiH za generičke i originalne lijekove.

– Od vitalnog značaja je pronaći najbolji model koji će biti primjenjiv za bosanskohercegovačko tržište i koji će uvažiti interese proizvođača, veleprometnika i ljekarni, održati sustav pozitivnim, a krajnju korist donijeti stanovništvu. Potrebno je, sukladno zakonu, pokrenuti inicijativu sa više alternativnih prijedloga i kroz proceduru javne rasprave, u koju će biti uključeni svi zainteresirani, doći do konačnog rješenja,ističu domaći proizvođači.

Neopravdano je, kažu, zahtijevati od proizvođača generičkih lijekova da cijene svojih lijekova spuste na razinu 95 posto prosječne cijene istog lijeka u zemljama okruženja, s obzirom da je tržište BiH znatno manje od tržišta referentnih zemalja, kao i da su pri izračunu cijena lijekova u referentnim zemljama već uračunati korektivni faktori. Primjenom predloženog faktora 0.95 došlo bi do multipliciranja sniženja cijena generičkih lijekova i praktično bi na tržištu BiH imali najniže cijene u regiji, što je potpuno nelogično, ako se uzme u obzir da je to najmanje tržiše u odnosu na tržišta regije i navedenih referentnih zemalja, piše „Večernji list“.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.