Biznis

PER BiH

Usvojen Program ekonomskih reformi BiH za period 2021. – 2023. godina

03/02/2021

Ključno uporište za ekonomska kretanja u BiH u periodu od 2021. do 2023. godine predstavljat će kretanja privredne aktivnosti u eksternom okruženju i razvoj situacije u vezi s pandemijom virusa Covid-19

Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine (PER BiH) za period 2021. – 2023. godina, uz sugestije predsjedavajućeg Vijeća ministara i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, usvojen je na sjednici Vijeća ministara BiH.

Direkcija za ekonomsko planiranje će PER BiH dostaviti Evropskoj komisiji, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Program ekonomskih reformi do 2023. godine izrađen je prema smjernicama Evropske komisije i sadrži srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, te sveobuhvatan program strukturalnih reformi s ciljem poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje.

Ključno uporište za ekonomska kretanja u BiH u periodu od 2021. do 2023. godine predstavljat će kretanja privredne aktivnosti u eksternom okruženju i razvoj situacije u vezi s pandemijom virusa Covid-19.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.