Biznis

Vlada RS-a

Za projekte zapošljavanja predviđeno 16,5 miliona KM

14/03/2019

"Prvi program je program podrške zapošljavanju i samozapošljavanju nezaposlenih djece poginulih boraca, RVI i boraca Vojske RS za šta će se odvojiti milion KM", kazao je Milunović

Akcionim planom zapošljavanja u RS-u u 2019. godini predviđeno je da se za ove namjene utroši oko 16,5 miliona KM, javlja Anadolu Agency (AA).

Ovaj Akcioni plan usvojen je danas na sjednici Vlade RS održanoj u Banjaluci, a prema riječima Duška Milunovića, ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske istakao je da će taj iznos biti utrošen kroz nekoliko mjera.

“Prvi program je program podrške zapošljavanju i samozapošljavanju nezaposlenih djece poginulih boraca, RVI i boraca Vojske RS za šta će se odvojiti milion KM”, kazao je Milunović i dodao da postoje i sredstva Fond za profesionalnu rehabilitaciju od 400.000 KM.

Za program podrške zapošljavanju mladih sa visokom stručnom spremom u statusu pripravnika planirano je oko 1,5 miliona KM, a kroz podsticaj razvoju preduzetništva kod mladih do 35 godina starosti predviđeno je zapošljavanje 65 mladih preduzetnika u RS-u.

“Ovaj program je realizovan i u prošloj godini, uz podršku Vlade Srbije koja je imala donaciju od milion KM”, kazao je Milunović.

Za program obuke dokvalifikacije i prekvalifikacije za potrebe poslodavaca obezbjeđeno je 300.000 KM, a za zapošljavanje i samozapošljavanje ciljnih kategorija u privredi planirano je pet miliona KM. Radi se o nezaposlenim starijim od 45 godina, ženama žrtvama porodičnog nasilja, ratne torture i ženama u ruralnim sredinama, te štićenicima domova koji su završili sa obrazovanje.

Za program podrške zapošljavanja u privredi putem isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa planirano je 4.125.000 KM, za podršku zapošljavanja Roma biće izdvojeno 203.710 KM.

“Nadam se da ćemo ovim projektom smanjiti broj nezaposlenih i mnogima omogućiti da dođu do posla”, rekao je on i dodao da će po objavljivanju plana biti raspisani pozivi za dodjelu sredstava.

Govoreći o izvještaju o realizaciji Akcionog plana za prošlu godini Milunović je rekao da je u prošloj godini zaposleno 4.866 osoba uključujući i zaposlene u 2017. godini za koje je izvršen povrat poreza i doprinosa za šta je utrošeno oko 15,5 miliona KM.

“Oko 2,3 miliona KM je odobreno a ne realizovano po programima, a u toku je realizacija zapošljavanja 575 osoba gdje se očekuje utrošak ostalih planiranih sredstava”, rekao je Milunović.

Usvojena je i Uredba o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih-vojnih invalida, a biće raspisan javni poziv za sve nezbrinute iz ovih kategorija. Pretpostavlja se da je potrebno oko 19 miliona, odnosnooko 400 stambenih jedinica i 700 osoba koje očekuju nepovratna novčana sredstva. Od 1999. godine do danas zbrinuto 8.277 osoba odsnosno porodica za oko 150 miliona KM.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.