Biznis

Hitna sjednica Vlade FBiH

Zeleno svjetlo za granske kolektivne ugovore radnika telekoma

23/10/2020

Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u Federaciji BiH prestao je s primjenom 9.10.2020. godine

Federalna vlada je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji Bosne i Hercegovine s prijedlogom izmjene Zaključka Vlade Federacije BiH od 29.7.2020. godine.

U ovom zaključku mijenja se tačka 2. i glasi da „Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predlaže da se upravama javnih preduzeća BH Telecom d.d. Sarajevo i JP Hrvatske
telekomunikacije d.d. Mostar da mogućnost da sa sindikatima koji djeluju u njihovim kompanijama ispregovaraju i zaključe takozvane kolektivne ugovore kod poslodavca, i to svaka za sebe, u skladu sa Zakonom o radu, na period do 12 mjeseci.“

Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u Federaciji BiH prestao je s primjenom 9.10.2020. godine.

Sindikati telekoma u državnom, odnosno većinskom vlasništvu Federacije BiH, BH Telecoma i HT Mostar ranije su najavili štrajk svojih članova zbog nepotpisivanja granskog kolektivnog ugovora.

U dva telekoma zaposleno je više od 4.500 radnika.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.