Kultura

Bradvić: Kulturu postaviti na zasluženo mjesto

16/07/2017

Historičarka umjetnosti porijeklom iz Tuzle Sandra Bradvić dvadeset pet godina živjela je u Švicarskoj. U Bosnu i Hercegovinu se vratila radi istraživanja za doktorat koji je upisala na Univerzitetu u Bernu o temi kustoske prakse u BiH, a sad je uvjerena da angažman treba nastaviti u domovini i doprinijeti razvoju suvremene umjetnosti.

Studij historije umjetnosti Bradvić je završila na Univerzitetu u Cirihu gdje je radila kao stručna suradnica, ali i kao kustosica u institucijama koje se isključivo bave izložbama.

U namjeri da poveže istraživački rad iz oblasti umjetnosti, ali i promovira umjetnike kroz organiziranje izložbi osnovala je Udruženje za savremenu umjetnost simboličnog naziva “Sklop”.

U razgovoru za Fenu prisjeća se da u Švicarskoj baš i nije imala kontakt s ljudima iz BiH, što joj je mnogo nedostajalo. Zbog toga je odlučila intenzivirati vezu s domovinom i prije pet godina, kao samostalna kustosica, počela je s organiziranjem izložbi švicarskih umjetnika u BiH ali i bh. umjetnika u Švicarskoj.

– Bilo mi je bitno imati vezu s ovim prostorom gdje se govori moj maternji jezik i osjetiti šta znači živjeti ovdje – kazala je.

Iako još ima jaku poveznicu (privatnu i poslovnu) sa Švicarskom i djeluje na relaciji Sarajevo – Cirih, Bradvić kaže da će nakon što odbrani doktorat procijeniti kojim putem će zapravo krenuti i gdje će se nastaniti.

– Ideja mi je surađivati s mlađim umjetnicima u BiH, usmjeravati ih u radu i u saradnji sa sličnim udruženjima i galerijama – naglašava.

Želja joj je i da Udruženje “Sklop” postane mjesto na kojem će, kroz različite sadržaje, umjetnici svoj rad moći predstaviti široj lokalnoj, regionalnoj te internacionalnoj publici.

I prije osnivanja udruženja Bradvić je surađivala s ovdašnjim institucijama iz oblasti kulture, a njen utisak je da u svakoj od njih ima ljudi koji su angažirani ali da im komplicirana administracija otežava rad.

– Ima mnogo mogućnosti da nam nadležne institucije olakšaju rad. Naprimjer, konkursi za dodjelu novca raspisuju se u godini za koju je novac i namijenjen, a često ih dodijele tek pri njenom kraju tako da nevladine organizacije nikad ne mogu planirati aktivnosti jer ne znaju da li, kad i koliko novca će dobiti. Zašto taj konkurs ne bi bio raspisivan krajem godine za narednu godinu, da bismo novcem mogli raspolagati početkom i tokom projekta – navela je.

Precizira da bi taj vid podrške trebalo dodjeljivati na osnovu godišnjeg programa organizacije, a ne na osnovu projekata što onda vremenski ograničava potrošnju tog novca. Time su, kaže Bradvić, djelimično primorani projekte budžetirati skromno da bi, u slučaju izostanka podrške, projekt ipak mogli izvesti po dogovoru s umjetnicima i partnerima i time zadržati kredibilnost.

Na osnovu švicarskog iskustva, kao podršku projektima iz oblasti kulture, efikasnom smatra doprinos uspješnih kompanija. To je, kaže, pitanje navike i potrebno je vrijeme da bi se stekla, ali je moguće.

– Uspješne kompanije u Švicarskoj u svom planu rada imaju stavku za podršku kulturi, iako to nije oblast kojom se bave. U BiH taj princip nije baš razvijen, voljela bih pokušati to promijeniti – naglasila je.

Važnim smatra razvijanje navike i kod ovdašnjeg stanovništva kojima umjetnost nije profesija da posjećuju izložbe i druge kulturne događaje pa da, kad izađu na kafu, usput posjete npr. i neku izložbu.

– To se može postići afirmacijom, organiziranjem javnih diskusija i isticanjem značaja kulture – smatra Bradvić. Nada se da će aktivnostima što ih planira u Udruženju “Sklop”, bez obzira na okolnosti, uspjeti barem djelomično kod što većeg broja ljudi probuditi interesovanje za kulturu i postaviti tu oblast na zasluženo mjesto koje joj s pravom i pripada.

Udruženje “Sklop” smješteno je u ulici Radićeva 2, a cilj im je intenzivna suradnja i rad s internacionalnim umjetnicama među kojima su i bh. autori za koje kaže da su sve prisutniji i cjenjeniji na internacionalnoj umjetničkoj sceni.

Naglašava da im je, osim promocije umjetnika mlađe generacije, u središtu interesovanja istraživački rad iz oblasti umjetnosti. Vjeruje da je takav pristup radu potreban, nužan u BiH i da može doprinijeti mijenjanju odnosa i percepcije građana prema umjetnosti i kulturi generalno.

U izložbenom dijelu prostora, Udruženje planira godišnje upriličiti dvije do četiri izložbe kojima će prezentirati njihov rad s mladim autorima. Neke od izložbi bit će rezultat dugoročnijeg istraživačkog rada sa starijim umjetničkim generacijama.

Istraživački i naučni pristup umjetnosti Udruženje “Sklop” prezentirat će i putem publikacija (prikupljanje, obrađivanje i digitaliziranje različitih umjetničkih i publicističkih arhiva), organiziranjem razgovora s umjetnicima te radionica iz oblasti likovne kritike.

Saradnjom sa studentima historije umjetnosti, koji će sudjelovati u aktivnostima, Udruženja “Sklop” doprinijet će edukaciji i razvoju stručne prakse, dok će u suradnji sa sličnim udruženjima doprinositi kretanjima savremene umjetničke scene. Tako namjeravaju ostaviti trajni doprinos istraživanju i pisanju historije umjetnosti u BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.