Kultura

Zahvaljujući pomoći Amerikanaca

Filmski centar Sarajevo ispunio preduslov za puštanje laboratorije u funkciju

11/04/2022

Filmska građa je do sada bila arhivirana u lošim uslovima i izložena propadanju zbog trošnog krova koji je propuštao vodu, niskim temperaturama u zimskom periodu i nemogućnosti ventiliranja depoa

Filmski centar Sarajevo ispunio je preduslov za puštanje laboratorije u funkciju i arhiviranje filmske građe u filmski depo, saopćeno je iz tog centra.

Zahvaljujući grantu Fonda američkih ambasadora za očuvanje kulture, uz podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, Filmski Centar Sarajevo nastavlja opremanje depoa i laboratorije nekadašnjeg studija Jagomir.

U proteklim etapama, izvršeni su priključivanje vode, kao i termoizolacija objekta, postavljanje fasade, krovnog pokrivača i opremanje laboratorija, uključujući razvod i priključenje grijanja.

Realizovanim etapama radova ujedno je ispunjen preduslov za stavljanje laboratorija u funkciju i arhiviranje filmske građe u filmski depo, što je zahtijevalo određene termičke i klimatske uvjete.

Filmska građa je do sada bila arhivirana u lošim uslovima i izložena propadanju zbog trošnog krova koji je propuštao vodu, niskim temperaturama u zimskom periodu i nemogućnosti ventiliranja depoa.

Istim uslovima su bili izloženi i članovi tima Filmski Centar Sarajevo, koji su se žrtvovali radeći na niskoj temperaturi, bez čiste vode i zatvoreni u prostorijama gdje su filmske trake koje ispuštaju otrovne gasove opasne za zdravlje čovjeka.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.