Muzej Sarajeva bilježi posjetu od oko 20.000 turista u toku ljetne sezone

muzej sarajeva
Foto: Fena

Najveći broj turista dolazi iz zemalja EU, Kine, Japana, SAD-a, te sve veći broj turista iz arapskih zemalja.

U Muzeju Sarajeva ljetna sezona je prošla vrlo uspješno, tako da se broj posjetilaca izjednačio sa brojem posjetilaca prije koronavirusa – kazao je Feni v.d. direktora JU Muzej Sarajevo Igor Radovanović.

Istakao je da Muzej Sarajeva bilježi posjetu od oko 20.000 hiljada turista u toku ljetne sezone (jun-septembar).

Dodao je da najveći broj turista dolazi iz zemalja EU, Kine, Japana, SAD-a, te sve veći broj turista iz arapskih zemalja.

-Najposjećeniji je Muzej Sarajeva 1878-1914 (Muzej atentata), iako su i ostali Depadensi bilježili veliku posjećenost – Despića kuća, Svrzina kuća-privremeno zatvorena zbog renoviranja, Muzej Jevreja i Brusa Bezistan – kazao je Radovanović.

Prema njegovim riječima, turiste koji posjećuju Sarajevo najviše fascinira Sarajevski atentat i sve što je vezano za taj događaj.

-Turisti su veoma zadovoljni ljubaznošću osoblja Muzeja i informacijama koje dobiju – poručio je Radovanović.

Muzej Sarajeva osnovan je 1949. godine sa zadatkom da prikuplja, proučava, čuva, publikuje i prezentira društvenu, ekonomsku i kulturnu historiju Sarajeva od najstarijih vremena do danas. Posjeduje devet tematskih zbirki, biblioteku, fototeku i pet depandansa – Svrzina kuća, Despića kuća, Muzej Sarajeva 1878-1918, Muzej Jevreja BiH i Brusa bezistan.

Uprava Muzeja Sarajeva nalazi se u vili Koste Höermanna, reprezentativnoj kući u ulici Josipa Štadlera iz 19. stoljeća. Građena je za Kostu Hermana, visokog činovnika austrougarske administracije, prvog direktora Zemaljskog muzeja u Sarajevu.