SHOWbuzz

Predsjednik Skupštine AMUS-a Dino Merlin podnio godišnji izvještaj

16/06/2016

Sinoć je u velikoj sali Međunarodnog centra za djecu i omladinu u Sarajevu održana Skupština Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca (AMUS).

Skupštini je prisustvovalo više od stotinu članova AMUS-a iz cijele Bosne i Hercegovine te brojni gosti. Posebno raduje dolazak velikog broja autora iz Republike Srpske na Skupštinu.

Godišnje izvještaje o radu AMUS-a u 2015. godini podnijeli su Edin Dervišhalidović (Dino Merlin), predsjednik Skupštine AMUS-a te Lejla Trnčić, generalna direktorica Stručne službe AMUS-a, koji su istakli da je prošla godina najuspješniji period AMUS-a u svim segmentima, što su potvrdili i članovi Skupštine jednoglasno usvojivši Godišnji izvještaj za 2015. te Plan i program rada i finansijski plan za 2017. godinu.

Skupstina AMUS (5)

Pored izvještaja i plana, Skupština AMUS-a usvojila je i niz drugih internih akata koji će povećati efikasnost i transparentnost rada ove kolektivne organizacije za zaštitu prava autora muzičkih djela.

Usvajanjem Godišnjeg plana raspodjele ubranih naknada stekli su se svi uslovi za obračun i raspodjelu tantijema autorima za 2015. godinu, što je planirano do kraja ovog mjeseca.

Skupština je usvojila i odluku o izdvajanju sredstava za kulturne i socijalne namjene, na osnovu koje će AMUS i u narednom periodu nastaviti podržavati kvalitetne projekte iz oblasti muzičke kulture te nastaviti rad na poboljšanju socijalnog statusa svojih članova.

Skupstina AMUS (3)

Članovi Skupštine AMUS-a su i na jučerašnjem zasijedanju pokazali visok stepen demokratije, što je potvrdila kvalitetna diskusija i razmjena mišljenja po svakoj tački dnevnog reda.

Skupština AMUS-a posebnu počast dala je svojoj nedavno preminuloj članici, Jadranki Stojaković. Vrijedi istaći da su pravo glasa na jučerašnjoj Skupštini po prvi put imali svi članovi AMUS-a, što je regulisano novim Statutom AMUS-a iz februara ove godine.

Komentari