SHOWbuzz

Većina građana u regionu tvrdi da ne gleda reality programe

19/01/2017

Većina građana u regionu tvrdi da ne gleda reality programe, dok u negativnu sliku žute štampe ubrajaju i to da ne doprinosi rušenju tabua i predrasuda, pokazalo je danas objavljeno istraživanje agencije IPSOS.

“Imajući u vidu da podaci o gledanosti TV programa u izvjesnoj mjeri odstupaju od stavova iskazanih o pitanju – koliko često prate rijaliti programe na televiziji, mogli bismo slobodno zaključiti da je još uvijek, u čitavom okruženju, prisutna ocjena o socijalnoj nepoželjnosti ovakvih medijskih sadržaja”, pokazalo je istraživanje.

Ispitanici su odgovarali i na pitanje u kojoj mjeri su saglasni sa mišljenjem da tabloidi, pored mnoštva negativnih stvari, ipak imaju i pozitivan uticaj na rušenje tabua u našem društvu, odnosno, da otvaraju i pišu o temama o kojima se drugi rijetko usuđuju.

Istraživanje je pokazalo da je jasan osjećaj javnosti u regionu da žuta štampa, kao društveni fenomen, ima negativnu socijalnu konotaciju i da nije doprinijela rušenju tabua, prenosi Tanjug.

“Zato i preovlađuje stav, u većini zemalja, da ova vrsta medija nije bitno doprinijela u razbijanju predrasuda i rušenja tabua. Čini se da jedino u Hrvatskoj imamo odstupanje od ovog uvriježenog uvjerenja, mada se ipak na kraju može steći utisak da se javnost u regionu i o ovom pitanju značajno konfrontira”, pokazalo je istraživanje.

Prikupljanje podataka je obavljeno od 20. do 30. novembra 2015. godine.

Komentari