Tag

krivična prijava

Centralna izborna komisija BiH je podnijela prijavu Tužilaštvu BiH

Izborni proces

Centralna izborna komisija BiH je podnijela prijavu Tužilaštvu BiH

Osim podnošenja prijave Tužilaštvu BiH, Centralna izborna komisija BiH je u skladu sa članom 6.8 stav (2) Izbornog zakona BiH preduzela potrebne mjere da se sačuvaju tragovi navodno učinjenog krivičnog djela, predmeti kojima je ili pomoću kojih je učinjeno to djelo i drugi dokazi

krivična prijava