Tag

narodna skupština rs

Gradiška dobila status grada

Skupština rS-a

Gradiška dobila status grada

Ta općina spada u red razvijenih jedinica lokalne samouprave i po popisu iz 2103. godine ima 49.196 stanovnika, prije dvije godine je pokrenula postupak za dodjelu statusa grada

narodna skupština rs