Tag

parlament

Parlament danas odlučuje hoće li porodilje moći raditi pola radnog vremena

predstavnički dom

Parlament danas odlučuje hoće li porodilje moći raditi pola radnog vremena

Predloženi zakon predviđa da nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta

parlament