Tag

ruta grupa festival

U Kamernom teatru 55 počinje regionalni festival teatara

RUTA Grupa Triglav

U Kamernom teatru 55 počinje regionalni festival teatara

Senad Alihodžić je rekao da je RUTA Grupa Triglav karakterističan festival jer je putujući, svake godine šest pozorišta putuje u šest različitih država te se na taj način održi šest festivala.

ruta grupa festival