Oglasi

DANAS U FOKUSU

Christian Nielsen, sudski vještak haškog Tribunala: Balkan se nalazi u 1967....

Imajući u vidu da je istinsko suočavanje sa prošlošću u Zapadnoj Njemačkoj počelo ne prije 1968. godine, tim mjerilima posmatrano Zapadni Balkan se nalazi...