Računari

U BiH se u velikoj mjeri koriste nelicencirani softveri

25/05/2016

Korisnici kompjutera u BiH i dalje koriste nelicencirani softver u alarmantnim razmjerima, bez obzira na vezu između nelicenciranog softvera i cyber napada, pokazalo je novo Globalno istraživanje softvera koje nam donosi BSA | The Software Alliance.

Istraživanje Korištenje prilika kroz usklađivanje licence (engl. Seizing Opportunity Through License Compliance) ustanovilo je da postotak neadekvatno licenciranog softvera na
kompjuterima u BiH iznosi 63% što je smanjenje za dva procentna poena u odnosu na prethodnu BSA studiju iz 2013.

“Kao što izvještaj naglašava, od presudnog značaja za kompanije je da budu svjesne kakav se softver nalazi u njihovom sistemu“, izjavila je predsjednica i CEO BSA | The Software Alliance, Viktorija A. Espinel.

“Mnogi direktori informatičkih sektora ne znaju u potpunosti koje softvere imaju u svojim sistemima, kao ni da li je taj softver legalan.”

Istraživanje, putem kojeg su anketirani potrošači, IT menadžeri i poslovni PC korisnici, potvrđuje činjenicu da je upotreba nelicenciranog softvera još visoka, kao i da se i pojedinci i kompanije «igraju vatrom» prilikom upotrebe takvog softvera.

To je pokazano kroz snažnu povezanost između cyber napada i korištenja nelicenciranog softvera. Troškovi borbe protiv malicioznih softvera mogu biti zapanjujuće visoki.

Samo u 2015. godini cyber napadi su stvorili troškove za  poslovnu industriju od preko 400 milijardi dolara dok je otkriveno 430 novih malware-a, što je 36 % više nego 2014. To znači da organizacije doživljavaju neki oblik malware napada svakih sedam minuta.

Komentari