Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Nakon prijave TI BiH

Agencija za javne nabavke predala Tužilaštvu BiH dokumentaciju o nabavci vozačkih dozvola

Radilo se o nabavci dodatnih 200.000 vozačkih dozvola, jer je osnovni ugovor za nabavku dva miliona istih istekao u decembru prošle godine. IDDEEA je pokušala iskoristiti zakonsku mogućnost da nabavi dodatne količine koje su koštale 10% vrijednosti osnovnog ugovora, ali za to nisu ispunjeni zakonski uslovi

Agencije za javne nabavke (AJN) predala je Tužilaštvu BIH dokumentaciju o nabavci vozačkih dozvola vrijednoj 800.000 KM zbog mogućeg postojanja elemenata krivičnog djela. Reakcija AJN uslijedila je nakon prijave koju je podnio Transparency International u BiH (TI BiH) jer je Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BIH (IDDEEA) dodijelila ugovor kompaniji MUEHLBAUER početkom ove godine bez javnog nadmetanja, odnosno pregovaračkim postupkom.

Radilo se o nabavci dodatnih 200.000 vozačkih dozvola, jer je osnovni ugovor za nabavku dva miliona istih istekao u decembru prošle godine. IDDEEA je pokušala iskoristiti zakonsku mogućnost da nabavi dodatne količine koje su koštale 10% vrijednosti osnovnog ugovora, ali za to nisu ispunjeni zakonski uslovi.

Kao razlog za ovakav potez u IDDEEA-i su naveli krajnu hitnost kao i to da ne mogu promijeniti trenutnog dobavljača, jer bi moglo doći do nabavke obrazaca koji imaju drugačije tehničke karakteristike, što bi izazvalo tehničke poteškoće u funkcionisanju kompletnog sistema za izdavanje vozačkih dozvola.

TI BiH je u prijavi Agenciji naveo da je rukovodstvo IDDEEA-e neopravdano izbjeglo raspisivanje tendera, jer je imalo dovoljno vremena, tačnije 10 godina od zaključenja osnovnog ugovora da sprovede nabavku po zakonu. Pored toga što nije bilo krajnje hitnosti, nisu ispunjeni ni posebni uslovi za primjenu ove vrste postupka jer je i osnovni ugovor zaključen pregovaračkim postupkom.

Takođe, obrazloženje da bi promjena dobavljača mogla dovesti do tehničkih poteškoća ne može biti prihvatljivo, jer se na ovaj način samo kupilo vrijeme, a u konačnici će IDDEA morati sprovesti tender.

Nakon insistiranja TI BiH, Agencija za javne nabavke BIH provela je monitoring ovog postupka, pregledala svu dokumentaciju i obavijestila TI BiH da je uputila prijavu Tužilaštvu BiH

„zbog potencijalne povrede Zakona o javnim nabavkama te mogućeg postojanja elemenata eventualnog krivičnog djela“.

Nepravilnosti u nabavkama ličnih dokumenata u BiH traje godinama, a važno je napomenuti da je i nabavka pasoša u martu 2017. godine vrijedna 9,4 miliona KM takođe provedena putem pregovaračkog postupka. Ured za reviziju institucija BiH je takođe svojevremeno zaključio da je za nabavku ličnih dokumenata preko 100 miliona KM podijeljeno bez provedenog tendera.

Pored toga, zbog sumnje na primanje mita i pogodovanje trenutnom dobavljaču 2016. godine uhapšen je i bivši direktor IDDEEA-e. Međutim, Tužilaštvo BIH četiri godine od početka istrage nije podigao optužnicu niti je donio naredbu o obustavljanju istrage što je dovelo do presude Ustavnog suda BIH zbog nedonošenja tužilačke odluke u razumnom roku.

U martu 2020. godine Tužilaštvo BiH je obustavilo istragu u ovom slučaju nakon punih pet godina.